Covid-19: update 02.11.2020

Covid-19: update 23.10.2020

Er werden nieuwe veiligheidsvoorschriften afgekondigd die een invloed hadden op de regels die voor onze deel-sectoren van toepassing waren, met name het samenscholingsverbod: de regel dat slechts 40 personen binnen in een zelfde ruimte aanwezig mogen zijn. Op de radio, televisie en film heeft dit echter niet altijd betrekking.

Audiovisuele sector - PC 227

PC 227 (weliswaar beperkt tot TV en radio) werd in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 dat op 1 november verscheen, opnieuw erkend als essentiële sector, waardoor een heel aantal van de beperkingen die opgelegd werden aan niet-essentiële sectoren niet (of minder strikt) van toepassing zijn.

De werkgevers die in PC 227 voor TV of radio werken zijn dus niet gebonden aan het op 18 oktober ingevoerde samenscholingsverbod. Het spreekt voor zich dat alle bepalingen van de Sectorspecifieke gids, incl. die mbt studiotoegang (bijv respecteren van de 1,5m etc) onverkort van toepassing blijven. Mits strikte naleving van de bepalingen in de Sectorspecifieke gids kunnen we dus blijven draaien.

Sector van de Filmproductie - PSC 303.01

Voor de sector van de Filmproductie werd op 23 oktober een aangepast protocol goedgekeurd dat betrekking heeft op de Vlaamse Filmproductie (PSC 303.01). Dit protocol kwam tot stand in nauw overleg tussen de sector, het departement en het Kabinet van Minister van Cultuur en de aangestelde experten vanuit het federale Coronacommissariaat.

De Minister van Cultuur bevestigde dat dit protocol rekening houdt met alle noodzakelijke maatregelen die van toepassing zijn en verklaarde zich dan ook akkoord met dit protocol, dat van toepassing is vanaf 24 oktober 2020.

Concreet werd het bestaande sectorprotocol als volgt aangepast in:

Social Distancing

Het aantal aanwezigen per locatie wordt beperkt tot een minimum. Per locatie/zone op de site wordt bekeken wie er aanwezig moet zijn. Indien mogelijk worden extra monitors voorzien zodat de set vanop afstand kan gevolgd worden om zo het aantal mensen per locatie te beperken. Bij binnen locaties de nodige ruimte voorzien per persoon nl standaard 4 m2 per aanwezige met zittende activiteiten en 10m2 per aanwezige met bewegende activiteiten. Zodra de zgn coronabarometer ingevoerd zal zijn door de overheid worden deze oppervlakten per aanwezige persoon herleid naar de door de coronabarometer opgelegde ruimte per persoon (“afstand bij bijeenkomsten”), i.e. - op basis van het huidige ontwerp - bij code oranje 4m2 en bij code geel 2,5m2 per aanwezige persoon (ongeacht of die een zittende of bewegende activiteit uitoefent). Dit om de nodige social distancing te kunnen respecteren. Bovendien dient bij binnen locaties steeds gezorgd te worden voor adequate ventilatie (cfr. ook richtlijn 23).

Catering

  • De productie voorziet voldoende ruimte om de 1,5m regel te respecteren. Indien nodig: shiften / bijkomende ruimtes.
  • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
  • Per tafel is een maximum van 4 personen toegestaan die op minstens een meter afstand van mekaar zitten, tenzij op de tafels een plexiglazen wand of een gelijkaardig alternatief in de vorm van een kruis wordt geplaatst ter afscheiding van de verschillende tafelgenoten.
  • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan en elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor (eventueel) bedienend personeel.
  • Maaltijden (incl. versnaperingen) en drank worden in individuele porties aangeboden (bjiv. bij toegang tot de cateringruimte).
  • Iedereen gebruikt eigen of gepersonaliseerde drinkbussen of wegwerpbare flesjes voor warme en koude dranken.
  • Er is geen cateringtafel waar doorheen de dag versnaperingen liggen om te vermijden dat dit een verzamelplaats wordt.

 

 

Download Protocol filmproductie PSC 303.01
PDF - 691.72KB
Download Sectorspecifieke gids PC 227
PDF - 155.11KB

Ook interessant voor jou