FeWeb pleit voor afschaffing opt-in voor analytische en statistische cookies

data

De impact van een expliciete toestemming voor analytische en statistische cookies is enorm: gemiddeld 70% minder data. Dit heeft niet enkel een weerslag op de user experience, maar zorgt tevens voor economische schade voor webshops, uitgevers en adverteerders. Omdat de ons omliggende landen geen expliciete toestemming vragen, krijgen de Belgische bedrijven er een concurrentienadeel bovenop. Samen met collega-organisaties uit de digitale en reclamesector startte FeWeb met Sirius Legal het overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit op om te komen tot een oplossing.

Bart Van den Brande (Sirius Legal / FeWeb partner) vatte het standpunt van de digitale sector over de statistische cookies nog even samen:

  • statistische en analytische cookies hebben geen of een minimale privacy impact op de gebruiker maar een enorme impact op de website-eigenaar (gemiddeld 70% minder data).
  • alternatieven voor cookies bieden veel minder privacybescherming voor de gebruiker 
  • de ons omliggende landen vragen geen expliciete opt-in voor statistische en analytische cookies (via een standpunt van de lokale GBA of via de GDPR-omzetting in de nationale wetgeving) 
  • de laatste versie van de ePrivacy Regulation werpt geen drempel op voor een aangepaste interpretatie
  • de standpuntverandering van de GBA begin 2020 (plots opt-in noodzakelijk) zorgt voor een enorm concurrentienadeel voor zowel webshops, uitgevers als adverteerders.
  • de digitale sector vraagt om dit standpunt te verfijnen waardoor anonieme of geanonimiseerde data voor analytische en statistische doeleinden toch zonder opt-in kunnen verzameld worden.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bedankte de sector om met een gefundeerd standpunt deze problematiek te bespreken. Men heeft begrip voor de economische impact die deze interpretatie als gevolg heeft, maar verwijst naar de omzetting van de GDPR in de nationale wetgeving die weinig ruimte voor een alternatieve interpretatie toelaat.

De GBA's van 11 landen van de EU hebben officieel aangekondigd dat een expliciete toestemming voor statistische en analytische cookies nodig is. Deze standpunten werden bepaald op basis van de GDPR, de e-Privacy Verordening en de omzetting ervan in nationale wetgeving. In Nederland heeft de wetgever dit probleem opgelost door een uitzondering voor statistische en analytische cookies in de telecomwet in te schrijven, in Frankrijk heeft de CNIL een opening geboden via een interpretatieve nota. Het resultaat is dat er op dit punt geen gelijk speelveld is in de EU, terwijl dit nu net de bedoeling is van een Europese Verordening. 

De Belgische GBA kan op juridische basis haar standpunt niet wijzigen. Een mogelijke oplossing ligt in de aanpassing van de Belgische telecomwet (die momenteel herzien wordt) zodat de interpretatie van de GDPR naar Nederlands voorbeeld kan verfijnd worden.

FeWeb zal samen met Sirius Legal en de collega-associaties de nodige stappen nemen om te komen tot een voorstel van tekst en tot onderhandelingen met het kabinet van de Minister van de Digitale Agenda Mathieu Michel

Lees het artikel op feweb.be


Ook interessant voor jou