Benjamin Dalle in De Standaard: “Er ontbreekt een sense of urgency rond de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse media”

Dalle
© Kristof Vadino

In De Standaard reageert minister van media Benjamin Dalle (CD&V) op de onthutsende cijfers over grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse media. Hij stelt dat ook in de Vlaamse mediasector een cultuuromslag nodig is wat de omgang met grensoverschrijdend gedrag betreft. 

In de Vlaamse audiovisuele sector is er sinds 2022 een Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag in de Vlaamse mediasector in werking, een plan uitgewerkt met de sector dat door mediarte wordt gecoördineerd. Het plan is noodzakelijk volgens Dalle: “De mediasector is bijzonder gevoelig voor [grensoverschrijdend gedrag], omdat er veel bekende tv-figuren zijn waar jonge mensen naar opkijken en er vaak wordt gewerkt met kwetsbare profielen, zoals freelancers en stagiairs”. Er ontbreekt volgens de minister een 'sense of urgency' in dat de actiepunten te weinig worden opgevolgd en gerapporteerd door de sector. 

176 organisaties uit de media hebben het actieplan ondertekend. Die vertegenwoordigen meer dan de helft van alle werknemers in de mediasector, maar toch heeft zo’n 80 procent van alle organisaties het charter niet ondertekend, rapporteert De Standaard. Een belangrijk aspect van het plan is dat de bedrijven rapporteren of er grensoverschrijdend gedrag in de eigen organisatie heeft plaatsgevonden. Slechts 73 bedrijven voldeed aan dat engagement voor 2022, dat is minder dan de helft van de ondertekenaars. Daarbij maakten 26 bedrijven (ongeveer een derde) melding van gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

“Wellicht is dit maar het topje van de ijsberg”, zegt Dalle. “Grote bedrijven zoals VRT en DPG Media hebben hr-diensten die zich hierover ontfermen, maar veel kleinere bedrijfjes, met weinig werknemers, slagen er niet in om te rapporteren.”

Nochtans voorziet het actieplan ook in de opleiding van externe vertrouwenspersonen waarop die kleine organisaties een beroep kunnen doen. “Het heeft geen zin om decretaal te verplichten dat iedereen moet rapporteren. Er is een cultuuromslag nodig binnen de mediasector zelf wat de omgang met grensoverschrijdend gedrag betreft”, besluit Dalle. De minister maakt dit jaar opnieuw 100.000 euro voor het actieplan vrij. 


Ook interessant voor jou