Bereikvergoeding regionale televisieomroeporganisaties

regionale

Op voorstel van minister Sven Gatz

Om de economische leefbaarheid te verzekeren van regionale televisieomroepen, zijn de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Een daarvan is de bereikvergoeding: een financiële bijdrage van de dienstenverdelers aan de regionale televisieomroeporganisaties, die wordt bepaald op basis van de bereikmeting van de omroepen. Na evaluatie blijkt deze vergoeding een essentiële factor voor de economische leefbaarheid van de omroepen.

In de praktijk kan er druk ontstaan op het normale bereik van regionale televisieomroeporganisaties, en dus op de bereikvergoeding. Dat is zo voor omroepen waarvan het zendgebied niet homogeen is en gekenmerkt wordt door een hoog en toenemend aantal anderstaligen en nieuwe inwoners met een migratieachtergrond.

De Vlaamse Regering voert daarom een nieuwe regeling in voor de bereikvergoeding, waarbij de omroeporganisatie een compensatie van 100.000 euro kan ontvangen van de dienstenverdelers onder bepaalde voorwaarden. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de SARC en van de Raad van State, definitief het uitvoeringsbesluit bij het mediadecreet.


Ook interessant voor jou