Nieuw in 2018 bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Het nieuwe jaar brengt belangrijke veranderingen en nieuwigheden voor het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Naast een nieuwe directeur-intendant en een nieuwe Raad van Bestuur verwelkomt het fonds ook enkele nieuwe collega's en zijn er een aantal interne functiewijzigingen.

Nieuwe directeur-intendant

Op 1 januari heeft Erwin Provoost de fakkel overgenomen van Pierre Drouot als directeur-intendant. Hij heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking van het VAF en waakt over de uitvoering van de doelstellingen van het fonds om de steeds groeiende audiovisuele creatiesector in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen.

Nieuwe Raad van Bestuur

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe Raad van Bestuur voorgedragen, die op 15 januari door de Algemene Vergadering werd aanvaard. De samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur: Kenneth Taylor (voorzitter), Johan Swinnen, Greet Claes, Anne Chapelle, Anton Maertens, Tim Raats en Dirk Vanhegen. Binnenkort wordt de Raad van Bestuur uitgebreid met vier onafhankelijke bestuurders.

Nieuw: Gamecoördinator

Vanaf 22 januari versterkt Youri Loedts de rangen van het VAF als Gamecoördinator. In deze nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het VAF/Gamefonds, dat vanaf 2018 meer financiële slagkracht krijgt. Karen Van Hellemont draagt het projectbeheer van het VAF/Gamefonds geleidelijk aan hem over.

Nieuw: InnovatieLab

Binnen ‘Steun aan creatie’ wordt dit jaar met een nieuwe subsidielijn gestart: InnovatieLab. Hierbinnen kan steun worden aangevraagd voor VR-, AR- en interactieve projecten (die aanleunen bij fictie, animatie, documentaire en Filmlab), alsook voor web-series en crossmediale toepassingen van reeksen. Naast de functie van projectbeheerder animatie zal Karen Van Hellemont dit nieuw opgerichte InnovatieLab beheren. De eerste deadline voor indiening van projecten is op 11 juni. Meer informatie volgt later.

Talentontwikkeling breidt uit

Het domein Talentontwikkeling krijgt versterking. An Feyfer start op 22 januari als verantwoordelijke talentontwikkeling voor het VAF/Filmfonds waar ze zich zal inzetten voor de uitvoering van de nieuwe beheersovereenkomst. Siebe Dumon keert midden februari terug als verantwoordelijke talentontwikkeling voor het VAF/Mediafonds, een nieuwe deeltijdse functie waarmee het VAF wil inzetten op het groeiende aandeel van tv-reeksen en crossmediaprojecten in de audiovisuele creatiesector.

Filmeducatie

Leen Vanderschueren, die de voorbije maanden Talentontwikkeling opvolgde, werkt vanaf nu voltijds voor het domein Publiekswerking waar ze zich onder andere zal toeleggen op initiatieven rond filmeducatie voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.


Ook interessant voor jou