Over mediarte

mediarte?

mediarte is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België en omvat alle private radio-zenders, tv-stations, productiehuizen, facilitaire bedrijven en digital agencies (Paritair Comité 227 en 303.01).

Sinds de oprichting in januari 2005 zijn het stimuleren van alle initiatieven voor opleiding, tewerkstelling en vorming in de audiovisuele sector de doelstellingen van mediarte.

mediarte wordt gefinancieerd door middel van de werkgeversbijdragen voor de risicogroepen (0,10% van de loonmassa), een sectorconvenant met de Vlaamse Regering, Federale regering, inkomsten uit opleidingen en opbrengsten van eigen middelen.

Onze visie

 • Het is onze doelstelling om alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector te stimuleren. We investeren dan ook resoluut in mensen om de kwaliteit van de audiovisuele producties in België te optimaliseren.
 • mediarte is een kenniscentrum dat bedrijven, haar werknemers, maar ook studenten en werkzoekenden begeleidt om hun aspiraties waar te maken.
 • Als neutrale en objectieve partner, informeren, ondersteunen en adviseren we alle betrokkenen uit de sector over werkgelegenheid en opleidingen.
 • mediarte is de vitale bron en de facilitator voor de ontwikkeling en vernieuwing van competenties door verdieping, opleiding en innovatie, middenin het epicentrum van de audiovisuele sector

.
 • mediarte gelooft dat diversiteit een meerwaarde betekent voor bedrijven en werknemers in de audiovisuele sector.

Onze missie

De belangrijkste taken die mediarte dagelijks wil vervullen zijn onder andere:

 • mediarte investeert in mensen om de kwaliteit van producties te optimaliseren
.
 • mediarte vormt de brug tussen wat mensen doen en willen gaan doen.
 • mediarte streeft naar het behoud van mensen om continuïteit en kwaliteit te verzekeren.
 • mediarte geeft innovatie specifieke aandacht om het hoofd te bieden aan technologische en hr-gerelateerde vernieuwingen.

De statuten van mediarte

Download Statuten van mediarte
PDF - 1.1MB

Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector

Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is bevoegd voor werknemers met een hoofdzakelijk intellectueel beroep en hun werkgevers die hoofdzakelijk of in tweede instantie de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen:

 • het ontwerpen, produceren, gebruiken of uitzenden van radio- of televisieprogramma's.
 • het ontwerpen, produceren of regisseren van andere audiovisuele producten dan langspeelfilms.
 • de verrichting van audiovisuele faciliteiten, dat wil zeggen ontwerpen, diensten, uitrusting of personeel voor de uitvoering van de in de punten 1 of 2 genoemde activiteiten.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector met betrekking tot radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke media die worden gebruikt.

Onder media wordt onder meer verstaan:

 • radio
 • televisie
 • internet

Paritair Subcomité voor de filmproductie

Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 23 januari 1980 stelt de paritaire subcomités van de filmindustrie in en vermeldt hun naam en bevoegdheden. Het paritair subcomité 303.01 is bevoegd voor alle werknemers en hun werkgevers van bedrijven waarvan de hoofd- of nevenactiviteit de productie van langspeelfilms is. Onder "langspeelfilmproductie" wordt verstaan de productie van een film of een deel van een film, maar ook van televisiefilms of -series.