Survey: Crossmedia Assistent

crossmedia

mediarte is als sector, in het kader van de Vlaamse kwalificatiestructuur, betrokken bij de ontwikkeling van beroepskwalificaties. 

Wij willen jou in het kader van het opleiden van waardevolle arbeidskrachten vragen even wat tijd vrij te maken voor het volgende.

Wij zijn als sector, in het kader van de Vlaamse kwalificatiestructuur, nauw betrokken bij de ontwikkeling van beroepskwalificaties. We ontwikkelen deze dossiers samen met Cevora  Grafoc, Feweb en samen met een procesbegeleider van de Vlaamse overheid (AHOVOKS, afdeling kwalificaties en curriculum).

Beroepskwalificaties?

Een beroepskwalificatie bepaalt wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.Deze dossiers beschrijven de activiteiten van het beroep, de nodige kennis en vaardigheden, de werkcontext en de mate van autonomie en de verantwoordelijkheid.

De opleidingen in de grafi-, cross- en printmedia moeten afgestemd zijn op de profielen van de toekomst zodat de opleiding hen voorbereidt op de arbeidsmarkt en hen de kans biedt om door te groeien.

In 2018 wordt gestart met de opmaak van een dossier voor een crossmedia assistent. Om dit dossier te laten aansluiten bij de realiteit op de arbeidsmarkt is jouw feedback meer dan nodig.
We willen in kaart brengen in welke mate in een crossmediale opleiding aandacht moet besteed worden aan een degelijke basis op het niveau van vorm en opmaak, beeld, 3D-animatie, audio en video en het onderhouden van websites.

Is het realistisch om te focussen op al deze competenties of gaat het om een selectie van  competenties? Volstaat een degelijke basis of is specialisatie op dit niveau noodzakelijk?

Onderstaande survey kan jou en ons daarbij helpen. Wij hopen dat jij wat tijd kan vrijmaken om deze vragenlijst door te nemen.

Survey Crossmedia Assistent voor werkgevers

Survey Crossmedia Assistent voor werknemers


Ook interessant voor jou