ACV vraagt meer steun voor creatieve sector

acv puls

De vele maatregelen, getroffen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele en artistieke sector herleid tot een financieel slagveld. Artiesten en cultuurwerkers zagen hun inkomen plotseling en onverwacht drastisch slinken. ACV Puls vraagt meer steun voor de sector en zijn medewerkers. Kosten, gemaakt voor geplande shows, tentoonstellingen, tournées zijn grotendeels verloren en kunnen niet worden goedgemaakt door inkomsten. In de audiovisuele sector en de filmsector worden de producties stopgezet. 

Een beperkt aantal werknemers heeft een vast contract: zij kunnen op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Maar de meeste mensen in deze sector werken – al dan niet via een interimkantoor – met tijdelijke contracten of als zelfstandige. De coronacrisis illustreert zeer pijnlijk hoe broos de situatie is van mensen die in de artistieke sector aan de slag zijn.

De vakbond ACV Puls rekent erop dat de overheid meer steunmaatregelen neemt. Zulke steunmaatregelen moeten er gauw komen. Maatwerk volgens statuut is noodzakelijk: er zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever, kunstenaars die geen arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten (artikel1bis), werknemers die werken via een sociaal bureau voor kunstenaars / interimwerk, zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep, platformwerkers.  

Wat zijn onze eisen ten behoeve van al deze werkende mensen?

1. Maak tijdelijke werkloosheid ook mogelijk voor korte contracten 

In een sector waar dikwijls wordt gewerkt met korte contracten, zijn de agenda’s op enkele dagen tijd volledig leeggemaakt. En dit vaak tot in het najaar. De freelance werknemers kunnen momenteel niet terugvallen op tijdelijke werkloosheid.  
Als de tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid, kan deze groep van werknemers terugvallen op 70% van het verloren inkomen in plaats van het lagere percentage bij gewone werkloosheid. Deze werknemers hebben dan ook recht op de toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid en kunnen genieten van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de gas-, water- en elektriciteitsrekening. We maken zo ook een opvangnet voor de vele freelancers die wegens hun atypisch werk nog niet kunnen terugvallen op de gewone werkloosheid.  

2. Pas de tijdsperiodes in het kunstenaarsstatuut aan 

In de werkloosheid zijn er specifieke regels voor kunstenaars en technici in de artistieke sector, in de volksmond ‘het kunstenaarsstatuut’ genoemd. In deze maatregelen is telkens sprake van tijdsperiodes. Wij vragen dat deze periodes minstens  worden verlengd met de tijd die overeenstemt met de crisismaatregelen en dit tot de tewerkstelling in de sector weer op peil is. 

3. Geef hogere uitkeringen bij volledige werkloosheid 

Kunstenaars en cultuurwerkers met korte contracten kunnen nu niet terugvallen op tijdelijke werkloosheid en zagen toch al hun opdrachten in de komende weken wegvallen. Vermits de kansen op een job in de sector de komende tijd nul zijn en de volledige werkloosheid vaak een lager inkomen oplevert, vragen wij om het verschil weg te werken. Zo zullen werknemers financieel op een zelfde manier worden behandeld als de tijdelijk werklozen. Regel voor hen ook de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de gas-, water- en elektriciteitsrekening.   

....

Lees het volledige artikel op de website van ACV Puls


Ook interessant voor jou