Nieuwe website helpt journalisten tactvol communiceren over grensoverschrijdend gedrag

t

VVJ, Sensoa, UFC, Stop It Now! en Child Focus lanceren op initiatief van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle een charter over de berichtgeving rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit charter bevat tips voor journalisten die berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De adviezen in het charter zijn ook praktisch samengevat op een nieuwe website, devijftees.be. Tegelijk roept minister Dalle de Vlaamse media op om kordater te zijn in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de eigen organisatie.

Het charter en de website zijn een vervolg op het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector, dat in maart 2022 werd voorgesteld. Berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijke factor in de totaalaanpak van grensoverschrijdend gedrag. Via het charter en de website, ‘De 5 T’s’, krijgen journalisten advies over hoe ze dat tactvol kunnen aanpakken.

De naam ‘De 5 T’s’ verwijst naar de vijf sleutelelementen van een tactvolle communicatie: Terminologie toepassen, Testimonials verwerken, Tactvol communiceren, Te hulp komen en Transparant berichteven. De concrete adviezen zijn een aanvulling op de beroepsethische regels die gelden voor berichtgeving bij incidenten, opgenomen in de Code van de Raad voor Journalistiek.

Je vindt de website en het charter hier

t

Pol Deltour, Vlaamse Vereniging van Journalisten: “Ik ben blij dat dit belangrijke project nu ook formeel uit de startblokken is geschoten. We hebben er veel tijd en werk in gestoken. Tegelijk besef ik dat we nog werk voor de boeg hebben om dit te laten insijpelen op de (eind)redactie. Als de journalisten en eindredacteurs zich deze tips eigen maken, zal dat de kwaliteit van de berichtgeving alleen maar ten goede komen.”

Julia Day, Sensoa: “Als expertisecentrum vinden we het belangrijk om journalisten niet zozeer met de vinger te wijzen, maar vooral te ondersteunen. We weten dat de meeste journalisten het goed willen doen, en zelf actief op zoek gaan naar houvast. Dat hopen we hen met dit charter te kunnen bieden.”

Minne De Boeck, Universitair Forensisch Centrum: “In het kader van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het essentieel om bepaalde misvattingen en mythes te ontkrachten. Deze dragen immers niet bij aan de bescherming van de samenleving, maar vergroten alleen het stigma en de uitsluiting. We willen die belangrijke maatschappelijke uitdaging samen met journalisten aangaan.”

dalle

23 gevallen van grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast maakt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle bekend dat er het voorbije jaar 23 gevallen van ongewenst seksueel gedrag gerapporteerd werden in de mediasector. De mediaorganisaties die het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag ondertekenden, hebben zich immers geëngageerd om melding te maken van voorvallen binnen de eigen organisatie.

Voor minister Dalle moet de lancering van het charter en dit cijfer tevens een wake-upcall zijn voor de Vlaamse mediasector: “Ik stel vast dat er nog altijd niet voldoende sense of urgency bestaat bij onze Vlaamse mediabedrijven. 155 mediaorganisaties ondertekenden het actieplan. Die vertegenwoordigen wel meer dan de helft van alle werknemers in de mediasector, maar toch heeft 83 procent van alle organisaties het charter niet ondertekend. Bovendien rapporteerden amper 72 bedrijven over gevallen van grensoverschrijdend gedrag, wat nochtans deel uitmaakt van de engagementsverklaring. In een derde van de organisaties die rapporteerden, werden gevallen van grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd. Wellicht zijn die 23 gevallen nog maar het topje van de ijsberg. Dit maakt duidelijk dat we aan de kar moeten blijven trekken en dat de mediabedrijven niet achterop kunnen blijven.”

t

Ook interessant voor jou