Gamesector, audiovisuele bedrijven en culturele organisaties zien sterke synergie

flega

Gamesector, audiovisuele bedrijven en culturele organisaties zien sterke synergie; alle 3 zij aan zij onder de tax shelter 

Kortrijk, 10 mei 2021 – De Belgische gamesector gaat al jaren succesvolle samenwerkingen aan met audiovisuele bedrijven en culturele organisaties. David Verbruggen van FLEGA, de sectorfederatie van videogame makers in Vlaanderen licht toe: “Naast de talloze voorbeelden van samenwerking, nam de synergie tussen de videogame en audiovisuele sector de laatste jaren een enorme vlucht door het hanteren van gametechnologie in audiovisuele producties. Er zijn ook culturele samenwerkingen. De uitbreiding van de tax shelter naar videogames zal crossmediale producties alleen maar versterken.” Enkele audiovisuele bedrijven en verschillende spelers in de cultuursector spreken zich dan ook openlijk uit voor de uitbreiding van de tax shelter naar games.

Peter De Maegd van Potemkino: “Het uitsluiten van videogames werkt innovatie en internationale groei tegen. Zowel cultureel, commercieel als technisch zijn videogame en audiovisuele producties meer en meer verweven. Een mooi voorbeeld is Replaceable, onze eerste game met gerenommeerd filmregisseur Hans Van Nuffel aan het creatieve stuur. En in wereldwijde primeur maken wij momenteel onze animatiefilm Heart Of A Tower met de krachtige game engine Unity”. Unity is een tool waarmee wereldwijd meer dan de helft van alle games wordt gebouwd. Enkele jaren geleden investeerde Unity in Vlaanderen met de overname van de UGent spin-off Graphine. 

Er waren eerder al verscheidene succesvolle samenwerkingen tussen game- en audiovisuele bedrijven. In 2008 maakte de ondertussen grootste Belgische gamestudio Larian, samen met de VRT, een videogame voor kids: KetNet Kick. Recenter sloegen gamestudio Triangle Factory, de VRT en tv-producent Panenka, met steun van het VAF|Gamefonds, de handen in elkaar voor de mobiele game van tv-quiz Switch. De game haalde enkele honderdduizenden downloads. Cyborn, dat van animatiestudio vervelde tot volwaardige game studio, werkte eerder ook samen met de VRT (voor de videogame Buck naar de gelijknamige tv-reeks) en koestert grootse plannen met Hubris, een crossmediaal project dat start met een VR-game en een mini-serie. 

Ook met de culturele sector waren er samenwerkingen, zo bijvoorbeeld de exploratieve puzzelgame The Almost Gone van Happy Volcano, op basis van een scenario door auteur Joost Vandecasteele. Verschillende spelers uit de cultuursector ondersteunen dan ook de uitbreiding van de tax shelter naar games.

flega

Peter Deuss van Perpodium: "Sinds de tax shelter in 2017 werd uitgebreid naar podiumkunsten realiseerden wij meer dan 100 podiumproducties met meer dan 50 verschillende co-producenten uit Vlaanderen en Brussel. Enige bezorgdheid over tax shelter voor videogames vingen wij nog niet op.” 

Toch rees er sinds de uitbraak van de corona crisis felle kritiek vanuit de VOFTP. Deze sectorfederatie vertegenwoordigt een klein onderdeel van de Belgische cultuursector: de Vlaamse onafhankelijke film- & tv-producenten. VOTP beweert dat de Belgische economie niet zal profiteren van een uitbreiding van de tax shelter naar videogames omdat een voorstel tot wetswijziging niet meer vereist dat bepaalde uitgaven in België moeten gebeuren. Dit voorstel tot wetswijziging kwam er in antwoord op een eis van Europa. 

De federale wet tot uitbreiding van de tax shelter naar games kan immers pas in werking treden nadat de gewesten in België én Europa hun fiat gaven. Zo eist Europa, op basis van staatssteunregels, dat de voorziene beperking van de uitgaven op Belgisch grondgebied, wordt uitgebreid naar uitgaven in de ganse Europese Economische Ruimte (EER). Een voorstel tot wetswijziging werd daartoe in 2020 ingediend door cd&v parlementslid Steven Matheï

flega

Deze wetswijziging zal er echter niet toe leiden dat Belgisch belastinggeld naar het buitenland vloeit. Er zijn stevige garanties voorzien. Aan de hand van een culturele test zullen de gewesten in België moeten bepalen welke videogames in aanmerking komen voor tax shelter. Deze culturele test verplicht de begunstigden van de tax shelter om op Belgisch grondgebied minstens 50% personeel aan het werk te zetten. En loonkosten vertegenwoordigen ongeveer 90% van het totale productiebudget van een videogame. Door deze culturele test is wel degelijk een verankering met België verzekerd. 

Bovendien zijn er nog andere redenen waarom het zo’n vaart niet zal lopen. Er bestaan in onze buurlanden (Frankrijk, Engeland en Duitsland) nu al bijzonder efficiënte en aantrekkelijke steunmaatregelen met significante terugverdieneffecten. Internationale game bedrijven kijken niet naar België voor de tax shelter. Ze kijken naar ons land voor het grote talent dat hier afstudeert aan gerenommeerde game opleidingen, zoals HOWEST in Kortrijk. Daar waar internationale spelers ons talent momenteel wegkapen, zullen ze dankzij tax shelter nieuwe projecten naar België brengen, die voor de overheid inkomsten genereren. David Verbruggen: “En laat het stoppen van die braindrain nu net nog een sterk argument voor de tax shelter videogames zijn. Volgens onze berekeningen kan het eerste volwaardige jaar tax shelter voor videogames zo’n 350 extra banen in onze sector scheppen.” 

felga

Arne Ottoy van Cronos Invest relativeert de vrees dat de fondsen voor audiovisuele en culturele producties zouden afnemen door de komst van videogames: “Wij richtten in 2019, na goedkeuring van de oorspronkelijke wet, meteen een tax shelter tussenpersoon voor games op. Uit onze gesprekken met potentiële investeerders blijkt dat zij ofwel bijkomende middelen ofwel voor het eerst middelen in de tax shelter willen investeren, zodra videogames eraan worden toegevoegd. Trouwens, zelfs tijdens het economisch zware corona jaar 2020 stegen de tax shelter investeringen in de Vlaamse audiovisuele sector, tegen alle verwachtingen in, met €5 miljoen ten opzichte van 2019.” 

Enkele jaren na de oprichting van de tax shelter voor de audiovisuele sector in 2004, toen een wereldwijde pandemie alleen nog maar een scenario voor een slechte rampenfilm was, vroeg de gamesector al een uitbreiding naar videogames. Het eerste wetsvoorstel in die richting dateert van 2008, door groen. In 2018 arriveerden de wetsvoorstellen van cd&v en openvld en begin 2019 werd de federale wet eindelijk gestemd in de commissie Financiën. 

Dat was goed nieuws voor de gamesector. David Verbruggen: “Videogames zijn exportproducten die grote ontwikkelings- en marketingbudgetten vereisen. Als de Belgische gamesector wil meespelen op het internationale toneel, dan heeft het dringend meer middelen nodig. Tax shelter biedt de mogelijkheid om, nog voor een productie van start gaat, financiële middelen op te halen bij privé investeerders mét een mooie return on investment voor de overheid. Ook de audiovisuele sector is een mooi exportproduct. En zonder de tax shelter zouden Vlaamse film producenten nooit grote successen hebben behaald, zoals nu recent nog Caviar met hun 2 Oscars.” 

Meer weten over FLEGA?


Ook interessant voor jou