VOTF reikt naar de sector en mediarte

VOTF
© Saën Sunderland
VOTF reikt naar de sector en mediarte

De beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven bestaat dit jaar 20 jaar en wil haar representativiteit bewaren en draagvlak vergroten door meer leden te verwerven.

Dat vraagt om een reflectie en hiervoor gingen enkele vertegenwoordigers van VOTF (Sabine Van Riel en Ingrid Van Dijck (Option Media), Patrice Peeters (Videohouse), Gijsbert Verweij (Eurogrip) en Lou Berghmans (zelfstandig cameraman)) in dialoog met mediarte. Bezieler van het eerste uur Wim Robberechts diende verstek te geven.

VOTF bestaat dit jaar 20 jaar, maar hoe en vooral waarom is het allemaal begonnen?

Patrice: “Midden jaren negentig stelden we, samen met de televisie-producenten, vast dat het zeer moeilijk was om optimaal te functioneren binnen de arbeidsvoorwaarden die op dat moment op ons van toepassing waren. We moesten werken binnen dezelfde krijtlijnen als bijvoorbeeld IT-bedrijven. We verenigden ons met de producenten en richtten de VOTP op. Al snel was het duidelijk dat de belangen tussen de facilitairen en de producenten niet altijd gelijk liepen en zo ontstond de VOTF. Samen met de zenders creëerden we een paritair comité dat volledig gestoeld was op onze noden.”

Welke rol speelt VOTF dan concreet in zo een paritair comité?

Patrice: “Sinds 1999 heeft VOTF het mandaat om

op Belgisch niveau de belangen van de facilitaire dienstverleners te vertegenwoordigen. We sluiten CAO’s af die ook bindend zijn voor de facilitaire bedrijven die geen lid zijn van VOTF. Als voorlopig grootste verwezenlijking van VOTF, zien we het verenigen en het professionaliseren van de sector en het feit dat de mogelijkheid gecreëerd werd om legaal te werken, waardoor ook de cowboypraktijken ver achter ons liggen. Eén van de belangrijkste CAO’s die afgesloten werd is deze in verband met de nood aan grote flexibiliteit, waardoor technici binnen een ruim, aan de sector aangepast, kader kunnen werken.”

VOTF
Sabine Van Riel © Saën Sunderland

Wat is de link tussen VOTF en mediarte?

Patrice: “Binnen het paritair comité waarvan sprake is, werd ook een sociaal fonds opgericht. Wat blijkbaar niet algemeen is geweten, is dat mediarte dus integraal deel uitmaakt van dit PC en op die manier ook mee bestuurd wordt door VOTF.

Ingrid: “Belangrijk om hierbij aan te geven is dat mediarte er niet enkel is voor de werknemers, maar er ook hard voor ijvert in te zetten op bijvoorbeeld opleidingen voor zelfstandigen. Binnen de werking van een sociaal fonds is het uitzonderlijk dat dit op een dergelijke verbindende wijze gebeurt.”

VOTF
Ingrid Van Dijck / Gijsbert Verweij © Saën Sunderland

Naast inbreng in de koers die gevaren wordt in het sociaal overleg, kan je via dit lidmaatchap gratis deelnemen aan werkgroepen.

VOTF

Hoe word je lid van VOTF?

Patrice: “Ondernemingen kunnen reeds vanaf €250 lid worden en afhankelijk van het aantal werknemers van het bedrijf bedraagt het maximale lidgeld €2000.”

Lou: “Zelfstandigen kunnen zich via de onderafdeling ZIDAS voor €80 aansluiten. ZIDAS is de groepering binnen VOTF van de freelancers zonder vast statuut.”

Wat krijg je voor dit lidmaatschap in return?

Patrice: “Naast inbreng in de koers die gevaren wordt in het sociaal overleg, kan je via dit lidmaatschap gratis deelnemen aan werkgroepen waarin actuele thema’s besproken worden. In het recente verleden werd er informatie uitgewisseld over actuele thema’s of problemen waar tegenaan gelopen werd, bijvoorbeeld BTW, kinderarbeid, standaardcontracten en verzekeringen. Door het verschil in topics wisselt de samenstelling van de werkgroep. In de meeste gevallen wordt een expert uitgenodigd om correcte informatie te geven.

We koppelen aan onze leden terug over de onderhandelingen in het paritair comité en ook over de werking van mediarte wordt telkens met de leden teruggekoppeld en feedback gevraagd. Als lid van de Sociale Commissie van UNIZO heeft VOTF daarenboven onmiddellijk zicht op wijzigingen die op sociaal vlak op til zijn, en heeft zij ook een stem in de standpunten die UNIZO binnen de Nationale Arbeidsraad inneemt. In die hoedanigheid kan VOTF sociaal-juridische vragen stellen aan UNIZO, om zo antwoorden voor de achterban te verkrijgen.”

Gijsbert: “De wijze waarop onze sector wijzigt vraagt, meer dan ooit, om als VOTF krachtig te staan in het sociaal overleg en het eigenbelang te verdedigen. Voor de sector is VOTF dan ook hét aanspreekpunt. Dit zowel voor gevestigde bedrijven als voor jonge mensen die zich in onze sector willen lanceren, maar evenzeer voor de overheid, zoals bijvoorbeeld recent nog bleek in het kader van het Sociaal Charter voor de Media.”

VOTF
Lou Berghmans / Patrice Peeters © Saën Sunderland

Waar zet VOTF naast de sociale onderhandeling ook nog op in?

Sabine: “VOTF heeft door zijn beperkte werkingsmiddelen niet de mogelijkheid om een professional aan te werven, waardoor de werking als het ware in handen is van vrijwilligers. Om de frequentie en de kwaliteit van deze werkgroepen te verhogen zal VOTF samen met mediarte een samenwerking aangaan, waarbij er telkens voor de VOTF- en ZIDAS-leden een direct financieel voordeel is. Er worden op dit moment twee lerende netwerken gepland, eentje rond ‘Werken in het buitenland’ en een rond ‘Auteursrechten’. We verspreiden onder onze leden informatie over relevante ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld recent met betrekking tot het studiolicht.”

Is er in de werking ook specifieke aandacht voor zelfstandigen?

Lou: “Voor veel zelfstandigen blijven deze topics ver van hun bed. Ze vatten deze problematieken ook niet altijd voor de volle 100%. In die zin is het zeer belangrijk om de van elkaar verschillende biotopen van werkgevers en zelfstandigen samen te brengen. We hebben dezelfde belangen, maar dit is dan weer zeer moeilijk te verkopen aan onze zelfstandigen. Hoe dan ook is het van groot belang om de dialoog aan te gaan en die aan gang te houden.”

Sabine: “De ondersteuning naar jongeren toe is ook zeer belangrijk, aangezien ze op de schoolbanken nagenoeg geen informatie over de realiteit van de sector krijgen.”

Ingrid: “Het is daarnaast noodzakelijk om ook aan uitzendkantoren duidelijk aan te geven hoe er in de sector gewerkt wordt en wat de arbeidsvoorwaarden zijn. In die zin is het belangrijk dat iedereen goed het onderscheid kent tussen brutoloon, factuurbedrag en dagprijs. Op die manier zal er niet marktverstorend gewerkt worden.”

Nu 20 jaar later, wat wil VOTF verder nog bereiken?

Patrice: “Hoewel VOTF over een mandaat beschikt en onder zijn leden de belangrijkste facilitaire bedrijven kan rekenen, staan we er toch op om met een zo ruim mogelijk mandaat onze achterban te vertegenwoordigen. We reiken dan ook de hand uit naar alle Vlaamse bedrijven die audiovisuele diensten verlenen.”

Sabine: “VOTF wil in de toekomst uitgroeien tot een kennisnetwerk voor de eigen achterban, met een nog groter mandaat om de facilitaire bedrijven in het sectoraal overleg te vertegenwoordigen. Dit door het aantrekken van nieuwe leden, leden die ook voor de niet-traditionele televisiesector werken en door arbeidsvoorwaarden af te sluiten aangepast aan de noden en mogelijkheden van de facilitaire bedrijven. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om er voor te zorgen dat werkgevers in het juiste paritair comité zitten en zo oneerlijke concurrentie te vermijden.”

De website van V.O.T.F.


Ook interessant voor jou