Uitzonderlijke indexeringen in 2022, ook voor freelancers

indexaties

Je hebt het wellicht al gemerkt in de media of gehoord via vakorganisaties: de indexering van de lonen is een hot item en dit zal in de nabije toekomst niet verminderen.

Integendeel, in de komende maanden wordt opnieuw een loonindexering verwacht, wat maakt dat we begin van 2023 aan een totale indexatie van 10 à 15% zullen komen. Tegelijk is ook het leven duurder geworden en onze koopkracht evenredig gedaald.

Korte samenvatting

  • De loonindexeringen gaan verder
  • Ze bereiken waarschijnlijk tot 15% tegen begin 2023
  • Het gaat over een wettelijke verplichting
  • De werkgeverslasten en de kosten van levensonderhoud stijgen
  • De factuurbedragen van freelancers moeten evenredig worden verhoogd om hun loon op peil te houden. Net zoals de vaste medewerker

Welke rol heeft Amplo hier in te spelen?

Als één van de grootste werkgevers in de creatieve sector is het onze verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen rond dit delicate onderwerp.

Amplo kan in deze specifieke materie slechts de rol van facilitator opnemen, wij hebben niet het mandaat noch de opdracht om prijsafspraken tussen de freelance werknemer en de opdrachtgever te bepalen.

Wij stellen vast dat de brutolonen van vaste werknemers bij elke indexering automatisch aangepast worden. En dat bij vele opdrachtgevers, die met hun freelance werknemers baremalonen overeenkomen, dit relatief vanzelfsprekend toegepast wordt.

In de creatieve sector wordt echter meestal met factuurbedragen gewerkt en daar zien we dat die indexeringen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Dit terwijl ze wettelijk verplicht zijn.

Wat betekent dat voor werknemers?

Hoewel de loonbarema’s sterk (gaan) verhogen, is het mogelijk dat jouw factuurbedrag nog steeds hetzelfde is. Als dat het geval is, dan komt jouw factuurbedrag onder druk te staan gezien het niet meer volstaat om de indexering van je brutoloon erop toe te passen.

Het kan echter zijn dat jouw opdrachtgever(s) pro-actief stappen ondernomen heeft/hebben om de indexering door te voeren. In dat geval hoef je zelf niets te ondernemen, wij passen je loon aan volgens de afgesproken nieuwe factuurbedragen.

Indien er tot nu toe geen aanpassing was van je factuurbedrag, dan ga je best het gesprek aan met je opdrachtgever(s).

Wat betekent dit voor opdrachtgevers?

Maak je prijsafspraken in factuurbedragen, dan zal dat voor jou betekenen dat het factuurbedrag dat je in het verleden overeengekomen bent met je freelance werknemers wellicht niet meer volstaat om de vereiste indexering op toe te passen.

Je zal dus een aangepast factuurbedrag moeten overeenkomen met de betrokken freelance werknemers. We weten dat dit budgettair gezien geen evidentie is, voor niemand. Maar we kunnen er niet omheen.

Het volgende schema toont u de drie elementen waaruit een factuurbedrag is opgebouwd:

Conclusie

Indien de onderlinge loonafspraken recent niet aangepast werden aan de huidige en/of toekomstige indexering, dan is het nu (dringend) tijd om dat te doen. We verwachten dat het factuurbedrag naar schatting met 15% moet stijgen, wil je de indexering kunnen opvangen. Dat zou (met de info waarover we nu beschikken), voldoende moeten zijn om de wettelijke indexeringen en prijscorrecties in de nabije toekomst op te vangen.

Wij hopen van harte dat deze communicatie voldoende helder is om het gesprek onderling aan te gaan. Bij Amplo staan we zoals steeds ter beschikking mocht dat nodig blijken.


Ook interessant voor jou