Nederlandse cameramensen vellen oordeel over maakproces

De Netherlands Society of Cinematographers (NSC) heeft naar aanleiding van de evaluatie van de Netherlands Film Production Incentive 2014-2017 een enquete gehouden onder haar leden. (Lees hier de resulaten van de enquete). Het doel was er achter te komen of de beleidslijn van het Filmfonds ‘meer geld naar minder films‘ alsmede the Netherlands Film Production Incentive geleid hebben tot de beoogde veranderingen in de werkomstandigheden. In de enquete wordt de verhouding Filmfonds, producent en makers onder de loep genomen.

Bij het beantwoorden van de vragen leggen de cameramensen een aantal fundamentele problemen bloot.

  • Er moeten voortdurend productionele problemen opgelost worden waardoor er nauwelijks tijd is om artistiek iets neer te zetten
  • Er zijn te veel regels, ook vanuit het Filmfonds. Regisseurs en scenarioschrijvers volgen deze regels te strikt in plaats van hun eigen droom en passie te volgen
  • Er is nauwelijks tijd om de stijl en ‘look’ van de film te bepalen
  • Honoraria zijn al tien jaar hetzelfde
  • Bestedingsverplichtingen betekenen onder andere dat je niet kunt samenwerken met de mensen en bedrijven waar je een band mee hebt waardoor er tijd en geld bespaard kan worden

Onze samenvatting

Het onderzoek wijst uit dat de beleidslijn “meer geld voor minder films” en de Film Production Incentive ;

  • niet geleid hebben tot een verbetering ten aanzien van voorbereidingstijd, de benodigde hoeveelheid draaidagen en afwerking van de film. Er is over het algemeen nog steeds sprake van groot tijdgebrek. Dit tijdgebrek is zo nijpend dat de (artistieke) kwaliteit van de Nederlandse film er onder lijdt.
  • er geen aansluiting is in kennis tussen cameramensen en de productiestaf waardoor ambities nauwelijks te verwezenlijken zijn.
  • cameramensen nauwelijks werk hebben gevonden bij buitenlandse producties.
  • het lastig is om te werken met de crew en bedrijven van je keuze.
  • de cameramensen niet eerder worden ingeschakeld in het proces, zoals de regels voorschrijven.

de enige manier om tot onderscheidende films te komen : Details maken het verschil, zoals bijvoorbeeld ; werk het scenario zorgvuldiger uit, vind de juiste mensen (cast en crew) en de best mogelijke locaties. Maar vooral ; Geef ons meer TIJD …. alsjeblief

Netherlands Society of Cinematographers

De cameramensen schetsen een tamelijk verontrustend beeld van het maakproces van een Nederlandse film. Het is duidelijk dat het alsmaar goedkoper en sneller moet en dat het  bijna onmogelijk is om nog tot kwaliteit te komen.

Wat kunnen filmmakers hieraan doen?

Misschien wordt het tijd dat regisseurs, scenarioschrijvers, acteurs, artdirectors en editors, via hun belangenverenigingen of deze site aan gaan geven wat ze nodig hebben om tot kwaliteit te komen. Dit is van groot belang, want alleen zij weten wat er nodig is.

Het wordt tijd dat scenarioschrijvers, regisseurs, acteurs, cameramensen, artdirectors en editor aangeven hoe ze tot kwaliteit kunnen komen. Niemand anders kan dat voor ze doen. Als zij het niet doen, doet niemand het.

Netherlands Society of Cinematographers

Ook interessant voor jou