Overeenkomst cinematografische coproductie met Frankrijk: voorontwerp instemmingsdecreet

Overeenkomst cinematografische coproductie met Frankrijk: voorontwerp instemmingsdecreet

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met de overeenkomst met de Franse Regering over cinematografische coproductie. In een coproductieakkoord bepalen de verdragsluitende overheden aan welke voorwaarden een productie moet voldoen om erkend te worden als officiële coproductie. De status van officiële coproductie biedt producenten onder andere toegang tot internationale steun, hogere productiebudgetten, het delen van de risico’s en een breder publiek. Het akkoord met Frankrijk, afgesloten in 1962, was aan vervanging toe om beter aan te sluiten bij de hedendaagse filmpraktijken van de Vlaamse producenten. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Beslissingen Vlaamse regering


Ook interessant voor jou