Telewerk: oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

télétravail

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wensen er de aandacht op te vestigen dat telethuiswerken momenteel nog steeds verplicht is in elke onderneming, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Hierbij roepen ze dan ook zowel werkgevers als werknemers op om deze maatregel strikt na te leven.

De maatregel van het telethuiswerk prevaleert boven de andere preventiemaatregelen doordat elke risico op besmetting op het werk wordt uitgeschakeld. Deze maatregel neemt het risico weg aan de bron. Daarnaast laat het telethuiswerk ook toe om overvolle treinen, bussen, trams en metro’s met pendelaars van en naar het werk te vermijden.

Ook al kan het werk op de werkvloer zo georganiseerd worden dat alle preventiemaatregelen, waaronder de regels van social distancing, zoals bepaald in de generieke gids ‘veilig werken’ worden genomen, dan nog is het niet toegelaten om zich naar deze werkvloer te begeven. Het is momenteel geen keuze van de werkgever om zijn werknemers al dan niet te laten telethuiswerken; het gaat hier om een wettelijke verplichting om te telethuiswerken daar waar dat mogelijk is.

De werkgever moet het werk dus organiseren in functie van deze verplichting.

Indien het werk volledig thuis kan worden verricht, dan moet het ook volledig thuis worden verricht.

Enkel als iedereen zowel op als buiten het werk de maatregelen maximaal naleeft zullen de cijfers terug dalen. De sociale partners roepen dan ook zowel werknemers als werkgevers op om vol te houden, in het belang van iedereen.

 


Ook interessant voor jou