Sven Gatz plaveit weg voor bijkomende steun voor Vlaamse fictie

De commissie Media van het Vlaams Parlement heeft vandaag unaniem ingestemd met een principiële regeling die het Vlaamse media-ecosysteem moet versterken. Grote buitenlandse spelers als Netflix en Amazon zullen moeten investeren in Vlaamse fictie.

Sven Gatz
Copyright Cia Jansen

De commissie legde het principe vast dat er een gelijk speelveld moet komen voor alle niet-lineaire spelers in ons medialandschap: gelijke rechten en plichten in dezelfde omstandigheden. Niet-lineaire aanbieders zijn aanbieders van audiovisuele programma’s die de kijker zelf kan opvragen en vervolgens naar eigen voorkeur kan bekijken, terugspoelen, stoppen, verder spoelen, opslaan etc.

De regeling houdt in dat buitenlandse niet-lineaire spelers die vandaag nog geen bijdrage leveren voor kwaliteitsvolle Vlaamse audiovisuele producties, dat in de toekomst wel zullen moeten doen. De Vlaamse overheid subsidieert sterke Vlaamse tv-reeksen zelf. De Telenets en Proximussen van deze wereld werden ook reeds verplicht om aan Vlaamse producties bij te dragen. Een soortgelijke regeling zal straks ook voor de Netflixen en Amazons gelden.

Mediaminister Sven Gatz zal dit principe in een uitvoeringsbesluit vertalen. Dat besluit zal o.a. de concrete criteria, voorwaarden, tarieven en eventuele vrijstellingen regelen. Het uitvoeringsbesluit zal in het najaar klaar zijn. De nieuwe regeling kan dan van kracht worden in 2019.

De Vlaamse omroeporganisaties doen zelf al inspanningen om te investeren in Vlaamse producties, de buitenlandse spelers op de Vlaamse markt doen dat vandaag nauwelijks of zijn er alleszins niet toe verplicht.

Sven Gatz - Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Het medialandschap heeft de voorbije jaren grote veranderingen ondergaan. Buitenlandse giganten als Netflix hebben een plaats verworven in veel Vlaamse huiskamers. Zij richten zich ook expliciet naar een Vlaams publiek en halen daardoor met succes middelen uit de Vlaamse mediamarkt. Bovendien is het consumptiegedrag van mediagebruikers snel aan het veranderen. Er wordt veel meer op meerdere schermen (tv, pc, tablet, smartphone) en online gekeken naar aanbieders van content zoals bvb YouTube, die zelf weinig of niet investeren in Vlaamse producties.

In de Vlaamse mediasector wordt dit level playing field beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde om onze Vlaamse mediasector met zijn kwaliteitsvolle en erg gesmaakte content overlevingskansen te garanderen.

Europa steunt die culturele benadering van de mediamarkt trouwens. In mei zette het Europees Parlement het licht op groen voor een nieuw Europees kader, met de richtlijn over audiovisuele mediadiensten in de EU.       

Lees het volledige artikel op svengatz.prezly.com


Ook interessant voor jou