Gatz laat Netflixen mee investeren in Vlaamse producties

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz beslist om de Netflixen van deze wereld verplicht een bijdrage te laten leveren aan de productie van Vlaamse films en series. Voor deze zomer legde minister Gatz reeds het decretaal kader vast, vandaag werd de beslissing bekrachtigd. Vlaanderen gebruikt daarmee de mogelijkheden die de nieuwe Europese richtlijn voor de Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) biedt.

Gatz laat Netflixen mee investeren in Vlaamse producties

De richtlijn komt er om de Europese audiovisuele markt te versterken in de toenemende concurrentiestrijd van Europa met niet-lineaire televisieomroeporganisaties van buiten de EU, zoals de in Vlaanderen populaire Netflix. Europa bepaalt dat niet-lineaire tv-omroepen minstens 30% van hun catalogi reserveren voor Europese producties. Naast de invoering van zo’n directe quota wordt het toegelaten om investeringsverplichtingen op te leggen zoals een verplichte bijdrage aan de productie van Europese audiovisuele producties. Het kan dan gaan om directe investeringen via coproductie of indirecte, namelijk via een bijdrage aan een fonds.

Mediaminister Gatz heeft nu de Europese principes in Vlaamse regelgeving vastgelegd. Hij vertrok daarbij van de procedures en beginselen van de stimuleringsregeling die in de vorige regeerperiode al was opgelegd aan dienstenverleners zoals Proximus, Telenet en Orange.

Aanbieders zoals Netflix, met uitzondering van zij die een jaaromzet hebben van minder dan 500.000 euro, worden zo verplicht om rechtstreeks in Vlaamse audiovisuele producties te investeren, ofwel een forfaitaire bijdrage te storten in het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). De investeringsbijdrage wordt vastgelegd op 2 procent van de omzet van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de bijdrageplicht. Dat percentage komt overeen met gelijkaardige regelingen in de Franse gemeenschap en EU-lidstaten als Frankrijk en Duitsland. De investeringsbijdrage kan ook rechtstreeks worden gestort in het VAF. Wanneer een organisatie niet tijdig bekendmaakt voor welke formule ze kiest, is ze verplicht 3 miljoen euro te storten in het VAF. Concreet betekent dit dat in 2019 alvast om en bij één miljoen euro meer wordt geïnvesteerd in Vlaamse producties.

Met deze nieuwe regelgeving volgen we de logica die eerder toegepast werden op de distributeurs. De Europese richtlijn komt ons goed uit, die maakt het mogelijk om buitenlandse spelers zoals Netflix te laten bijdragen aan onze Vlaamse producties.

Mediaminister Sven Gatz

In deze regeerperiode werden er sterke inspanningen geleverd voor de Vlaamse productiesector, het gaat om ongeveer 14 miljoen euro meer in totaal. Naast deze nieuwe regeling, heeft minister Gatz het totaal bedrag van het Mediafonds structureel opgetrokken met 2 miljoen euro. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst met de VRT afgesproken dat, door het percentage van de externe bestedingsplicht op te trekken, er 10 miljoen euro bijkomend aan externe partners moet worden besteed. Bij een excedent op reclame-inkomsten door de VRT gaat vanaf deze legislatuur 1 miljoen euro naar het Mediafonds.


Ook interessant voor jou