V.O.T.F. vraagt concrete steunmaatregelen inzake de coronaproblematiek

VOTF
©V.O.T.F.

Wim Robberechts, voorzitter van de beroepsvereniging van audiovisuele facilitaire bedrijven en zelfstandigen (V.O.T.F.),
schreef in naam van 280 aangesloten leden onderstaande nota,
waarmee zij de coronaproblematiek in de mediasector, en dan specifiek voor de technisch facilitaire bedrijven en de zelfstandigen die erin werken, onder de aandacht willen brengen:

Impact van de coronacrisis op de sector

Hoewel de mediasector (radio  en televisie) werd opgenomen in de lijst van essentiële sectoren en dus verder mocht werken mits naleving van de veiligheidsvoorschriften, bleken de activiteiten vanaf half maart zich voornamelijk te beperken tot het nieuws en het garanderen van televisie-uitzendingen. De praktijk wees uit dat ”Social distancing” niet haalbaar was voor onze sector: onze opdrachten werden  op zeer korte tijd één voor één geannuleerd.

Uit een rondvraag bij de aangesloten  bedrijven en zelfstandigen blijkt dat de  overgrote meerderheid aankijkt tegen omzetdalingen die variëren van 65% tot 100%.

Met uitzondering van geautoriseerde nieuwsploegen, werden zo goed als alle audiovisuele opnamen in België na de “lockdown” op vrijdag 13 maart noodgedwongen afgelast door omroepen, telecomoperatoren, productiehuizen en corporate klanten.

De nog niet aangevatte geplande producties werden in alle sectoren geannuleerd of uitgesteld naar een nog niet gekende datum.

Deze annuleringen betekenen naast een zwaar financieel verlies vooral een direct jobverlies voor honderden technici die zowel in dienstverband als op zelfstandige basis hiervoor werden geboekt.

Wereldwijd gekend om hun expertise, waren onze facilitaire bedrijven massaal geboekt om internationale evenementen te coveren. De toekenning van deze geplande prestigieuze opdrachten, zie o.a. de Olympische Spelen en het EK voetbal waren, gekoppeld aan zware investeringen in de nieuwste High End broadcasttechnologie.

Ook hier noteren we dagelijks alleen maar annuleringen of in het beste geval, uitstel op langere termijn.

Honderden zelfstandigen en facilitaire bedrijven, actief in dit segment van onze AV-sector, zijn op dit ogenblik werkloos en hebben geen uitzicht op een nieuwe job zolang de lockdown in voege blijft.

De facilitaire bedrijven en zelfstandigen bevinden zich de facto aan het einde van de productieketen. Na de heropstart  zullen eerst nieuwe budgetten moeten gezocht worden, evenementen en producties opnieuw ingepland en uitgewerkt worden en dan pas zullen facilitairen ingeschakeld worden  om de opnames uit te voeren. Dit betekent een langer uitstel van de activiteiten en een zwaardere financiële impact voor bedrijven en zelfstandigen.

De facilitaire bedrijven en zelfstandigen worden verder extra getroffen door de omzetdaling omwille van hun zware investeringen in de steeds sneller evoluerende techniek en snel groeiende vraag naar innovaties: de afbetalingen, lease- en onderhoudscontracten, licenties,…  blijven echter doorlopen.

Gevreesd wordt dat bedrijven en overheden hun reclamebudgetten en sponsoring drastisch zullen inkrimpen, waardoor de budgetten voor de productie van televisieprogramma’s en films in al hun diversiteit (entertainment, fictie, docu, animatie, sport, …) ver onder het niveau van vorige jaren zullen blijven. Ook dit zal een ongeziene impact hebben op de totale tewerkstelling in de audiovisuele sector.

VOTF wil er prioritair voor zorgen dat we het menselijk kapitaal, het talent en de know how waar de Vlaamse facilitairen wereldwijd om bekend staan aan boord kunnen houden. De wetenschappers zijn formeel: de coronacrisis is eindig. We moeten er dan ook voor zorgen dat onze bedrijven en zelfstandigen zullen kunnen heropstarten.

VOTF
©V.O.T.F.

Concrete steunmaatregelen

1. De erkenning van de facilitaire audiovisuele sector als sector in moeilijkheden die in aanmerking komt voor de steunmaatregelen die voorzien worden in het noodfonds dat door de Vlaamse regering werd opgericht voor o.a. de mediasector.

2.   Uitbreiding in de tijd tot mid 2021 van het systeem van ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’, zeker voor bedrijven die langer zullen moeten wachten op de heropstart van hun activiteiten. Dit systeem biedt meer dan het systeem van ‘Tijdelijke werkloosheid economische redenen’ aan de bedrijven de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de beperkte opdrachten die zich aanbieden, waardoor zij hun werknemers aan boord zullen kunnen houden.

3.   Een uitbreiding in de tijd van de compensatiepremie van 3.000 euro voor alle facilitaire zelfstandigen, zoals cameramannen, monteurs, geluidsmensen en alle andere technische profielen actief in de audiovisuele sector. Dit kan  in de vorm van een dagpremie zoals voorzien bij de hinderpremie en/of via een bijkomende premie.

4.   Uitbreiding naar Brussel en Wallonië van de Vlaamse compensatiepremie voor bedrijven en zelfstandigen die zich niet geconfronteerd zagen met een verplichte sluiting, maar wel hun omzet drastisch zagen dalen.

5.   Aanpassing van de voorwaarden en regels voor tax sheltering, waardoor dit systeem van investering interessanter wordt voor bedrijven. Hierdoor zal er broodnodige zuurstof in de audiovisuele sector kunnen gepompt worden.

6.   De VRT zal een nog groter deel van haar budget besteden aan de externe audiovisuele sector (televisieproductie, radioproductie, digitale productie en toeleveringsbedrijven), wat vastgelegd zal worden in de volgende beheersovereenkomst.

7.   Ook de Vlaamse overheid zal voor haar audiovisuele opdrachten uitsluitend een beroep doen op Vlaamse audiovisuele bedrijven en zelfstandigen.

8.   Hieraan gekoppeld dient er voor de Vlaamse overheid en de openbare omroep een verbod te komen om audiovisueel werk uit te besteden aan buitenlandse bedrijven en   Ook buitenlandse bedrijven met enkel een  postbus maar zonder effectieve activiteiten in België moeten worden uitgesloten.

9. Aan eventuele steun van de Vlaamse overheid aan productiehuizen, die de initiatoren zullen zijn van een relance in de sector, zal de voorwaarde gekoppeld worden dat de facilitaire diensten majoritair in Vlaanderen moeten uitbesteed worden.

10.   Alle overheden engageren zich om bij audiovisuele opdrachten de onderhandelde voorschotten tijdig te betalen én een betaling op 8 dagen na factuurdatum te respecteren.

11.   Ondernemingen die uit het verleden gezonde balansen kunnen voorleggen prioritair ondersteunen en uitstel van RSZ-betaling garanderen

12.   Een bescherming t.o.v. de banken door een ‘renteloze straight loan met staatsgarantie’ voor de bedrijven uit onze sector.

Wim Robberechts, voorzitter V.O.T.F.

Lees de nota op de V.O.T.F. site


Ook interessant voor jou