Minister Gatz verlengt erkenning vier regio-tv’s en versterkt leefbaarheid Ring-tv

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz ingestemd met een ontwerp van besluit dat erop gericht is de leefbaarheid van de regionale tv-omroepen te verstevigen. Eerder al verlengde de regering op voorstel van minister Gatz de vergunningen voor de regionale omroepen ATV, AVS, ROB-tv en WTV.

(c) Aaron Lapeirre

Deze beslissingen vormen het sluitstuk van mijn beleid voor de regionale televisiezenders. Dankzij een grondige studie en intensief overleg met de betrokken omroepen kwam ik tot een conceptnota waarin de krachtlijnen van dat overleg werden gebundeld.

Minister Sven Gatz

De regionale televisieomroeporganisaties krijgen een erkenning voor negen jaar. Voor vier onder hen verloopt die periode in januari ’19. Alle betrokken regio-tv’s vroegen een verlenging van hun erkenning. Aangezien zij aan de voorwaarden daartoe voldeden, heeft de Vlaamse Regering de verlening van de erkenning voor WTV (West-Vlaamse Televisie Regio Zuid), ROB-tv (Oost-Brabant), AVS (Oost-Vlaamse Televisie),  en ATV (Antwerpse Televisie) voor een nieuwe periode van negen jaar vorige week (12 oktober) goedgekeurd.

De regering heeft vandaag principieel een ontwerp van besluit goedgekeurd dat de economische leefbaarheid wil versterken van regionale tv-omroepen met een klein en niet homogeen zendgebied, met een hoog aantal anderstaligen en nieuwe inwoners met een migratieachtergrond. Die verbetering van de economische levensvatbaarheid zal geschieden via de bereikvergoeding door dienstenverleners. De bereikvergoeding is een in het Mediadecreet vastgelegde financiële bijdrage van de dienstenverleners aan de regionale tv-omroeporganisaties. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de bereikmeting van de omroepprogramma’s. 

In het uitvoeringsbesluit wordt de toepassing van de bereikvergoeding gewijzigd voor regionale tv-omroepen met een klein en niet homogeen zendgebied met veel anderstaligen. Voor zendgebieden met niet meer dan 750.000 inwoners wordt aangenomen dat een toenemend aantal anderstaligen dat er woont een bedreiging kan inhouden voor de economische leefbaarheid van de zender. Voor het meten van het aandeel anderstaligen worden de cijfers van Kind en Gezin gebruikt, die weergeven welke taal er wordt gesproken tussen moeder en kind. Vanaf een aandeel van 25 procent inwoners waarbij de taal tussen moeder en kind Frans is, komt een zender in aanmerking voor een aangepaste bereikvergoeding.

Van alle regionale tv-zenders overschrijdt alleen Ring-tv met 32,1% die grens van 25%. Bovendien telt het verzorgingsgebied van Ring-TV minder dan 750.000 inwoners. Daardoor zal Ring-tv vanaf dit jaar reeds een compensatie van 100.000 euro ontvangen van de dienstenverleners.


Ook interessant voor jou