Acteur.be, een nuttig instrument voor de artistieke community

acteur.be

In 2002 werd Comedien.be opgericht door acteurs van het Conservatorium van Brussel. Inmiddels groeide dit platform uit tot een bevoorrecht instrument voor een artistieke gemeenschap. Een gemeenschap die tot dat moment een professionele ruimte voor ontmoetingen en uitwisselingen ontbeerde. 

Sinds 2017 kreeg Comedien.be gezelschap van Acteur.be, zijn Nederlandstalige tegenhanger. Samen versterken en vertegenwoordigen deze initiatieven de gehele gemeenschap van de podiumkunsten en de audiovisuele sector over de taalgrenzen heen.

Welke steun bieden jullie aan -al dan niet professionele- acteurs vandaag? 

Clarisse: "Allereerst zorgt het platform voor zichtbaarheid en helpt het bij het zoeken naar werk. Comedien.be / Acteur.be is een referentiesite voor alle professionele artiesten uit de audiovisuele en podiumkunsten wereld in België. Het netwerk stimuleert het tot stand brengen van banden en artistieke uitwisselingen tussen alle beroepsgroepen in de sector. waardoor een hele gemeenschap van kunstenaars, instellingen en productiestructuren wordt gemobiliseerd."

"Verder is Cosmos-Kosmos.be een gratis platform voor culturele crowdfunding. In de continuïteit van de missies van de vzw Comedien.be / Acteur.be wil dit nieuw platform een Belgisch en tweetalig platform zijn ter ondersteuning van de dragers van culturele en/of artistieke projecten. Onze wens is om kunstenaars te steunen die nog niet in de subsidie-circuits zijn opgenomen. Het is dan interessant om hen aan een groot publiek voor te stellen en op een actievere manier te steunen."

"Concreet kan het platform op drie verschillende manieren worden gebruikt. Projecten worden er in de vitrine geplaatst en genieten er zichtbaarheid. Dat gebeurt op een eenvoudige manier, het is makkelijk om nieuws, foto's, video's of een ander document toevoegen aan een pagina. Het is ook uiterst geschikt om intelligent te netwerken omdat een hele sector zijn ideeën, zijn werk in uitvoering en, vooral, zijn werkaanbiedingen laat zien. Het zal voor alle geïnteresseerde kunstenaars mogelijk zijn contact op te nemen met de projectleiders en -waarom niet?- zich bij het artistieke team aan te sluiten. Tot slot haalt de projecteigenaar via het platform van participatieve financiering het bedrag op dat nodig is voor de concretisering of de lancering van zijn project. En dit zonder commissie."

"Regelmatig schrijven wij artikelen over de culturele sector en delen we zo informatie. Dit kan gaan over projecten van onze leden, nieuws van onze partners, nieuwe ontwikkelingen in het wettelijke kader, zoals de hervorming van de vzw's of wijzigingen in het statuut van kunstenaars. Wij informeren onze leden ook over infosessies of maatregelen ter ondersteuning van de sector. Als antwoord op het gebrek aan mogelijkheden voor ontmoetingen en uitwisselingen binnen de artistieke gemeenschap organiseren we ook een tweetalig netwerkevenement in Brussel, ‘Het Feest des Acteurs’. Dit is een gelegenheid voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten, om deel te nemen aan workshops en rondetafelgesprekken over specifieke onderwerpen."

Onze wens is om kunstenaars te steunen die nog niet in de subsidie-circuits zijn opgenomen.

Clarisse Lepage

Wat zijn jullie missies?

Clarisse: "Onze opdracht is tweeledig: de professionele integratie van kunstenaars aanmoedigen en tegelijk de promotie van artistieke projecten verzekeren. Dit is de kern van alle faciliteiten die wij hebben gecreëerd en dagelijks beheren."

2

Hoe gaan jullie om met jullie leden? Is er een zekere samenhang?

Clarisse: "Wij staan altijd tot hun beschikking om hen maximaal en op een menselijke manier te begeleiden. Onze kantoren laten niet toe om permanent beschikbaar te zijn om hen te ontvangen, maar we ontmoeten hen wel tijdens de evenementen die we organiseren: ‘Het Feest des Acteurs’, tijdens aanwezigheid op festivals of opleidingsprogramma's. De interactie is dus eerder virtueel. Onze mailboxen zitten dan ook altijd vol. Of het nu over online projecten op Cosmos-Kosmos.be gaat of over kunstenaarsprofielen. Wij houden ook regelmatig contact om de specifieke behoeften te begrijpen. Op die manier is Acteur.be ontstaan, de Nederlandstalige tweelingbroer van Comedien.be. Of ons meest recente project, Cosmos-Kosmos.be."

Hoe houden acteurs hun vaardigheden scherp?

Clarisse: "Door opleidingen. Onze vzw organiseert een programma van korte opleidingen en workshops volgens specifieke thema's voor de bijscholing van kunstenaars. Deze opleidingen bieden kunstenaars de kennis en de instrumenten om zich voor te bereiden op toekomstige werkgelegenheidskansen.”

Hebben jullie de laatste tijd een grotere convergentie gezien tussen de kunst/performance-sector en de audiovisuele sector? 

Clarisse: "Niet alleen tussen deze twee disciplines, maar tussen alle disciplines! Kunstenaars willen werken, bijdragen en creëren. Ze dragen vaak verschillende petten en zijn actief in verschillende disciplines. Als uitvoerend kunstenaar, schepper van hun eigen artistieke projecten, manager van hun eigen carrière, … Daarom hebben wij deze verschillende platforms ontwikkeld. Om de verschillende trajecten die kunstenaars volgen te stimuleren en te ondersteunen en om hen de instrumenten te geven om hun eigen weg te vinden."

acteur.be

De impact van COVID op het beroepsleven van acteurs was in 2020 desastreus. Hoe heeft Comédien.be hierop gereageerd?

Clarisse: "2020 was voor ons ook een moeilijk jaar. Ons trainingsprogramma en onze events werden plotseling onderbroken, net als in de hele wereld. Tijdens de eerste lockdown hebben we een enquête gehouden om te weten wat ze nodig hadden. Helaas was het niet altijd mogelijk kant-en-klare oplossingen te formuleren, maar wij wilden de kunstenaars laten weten dat zij niet vergeten werden. Wij hebben ons actief ingezet om kunstenaars de juiste informatie te verstrekken over steunmaatregelen en de wetgeving. Hiervoor konden wij rekenen op uitstekende partnerschappen met deskundigen op dit gebied. Toen we merkten dat deze buitengewone omstandigheden ook een dynamiek op gang bracht waarin kunstenaars meer aan hun eigen projecten werkten, leek het ons het perfecte moment om Cosmos-Kosmos.be te lanceren. Met dit platform, voor projecten in uitvoering, hopen we kunstenaars aan te moedigen om in hun eigen talent te investeren. Omdat er behoefte is aan kunst en cultuur, misschien wel meer dan ooit."

Wat zijn jullie uitdagingen voor het jaar 2021/2022?

Clarisse: "Op koers blijven. Comedien.be / Acteur.be bekleedt een unieke plaats in de culturele sector en in de professionele wereld. Met de lancering van een nieuw platform ter ondersteuning van culturele en artistieke projecten blijven wij trouw aan de missies die wij onszelf hebben opgelegd. Bovendien zorgt de mogelijkheid van gratis crowdfunding voor een grotere inclusie en diversiteit in de culturele sector. Sinds de lancering van Cosmos-Kosmos.be hebben projecteigenaars al meer dan 15.000 euro bijeengebracht voor hun projecten. Wij hopen in de komende maanden nog veel meer succesverhalen te verzamelen."

"In 2021 hebben we twee grote projecten. De Cosmos-Kosmos showcase die tot doel heeft fases van het werk -zowel toneel, performance, muziek als audiovisuele producties- aan een welwillend publiek te tonen en vervolgens na elke voorstelling momenten van feedback en ontmoetingen te organiseren. Verder is er ‘Court&Kort’. Een avond met kortfilms van Belgische projecten. Voornamelijk geregistreerd op Cosmos-Kosmos.be, al zullen er ook andere projecten te zien zijn. In 2022 willen we ook het beheer van een zaal overnemen om zo een fysieke plaats voor opleidingen en de creatie van projecten te bieden. Hiervoor moeten de precieze contouren nog worden bepaald."

"Dit alles zal alleen mogelijk zijn met een stabilisering van de structuur die momenteel functioneert met een, soms precair, evenwicht tussen inkomsten uit activiteiten, lidmaatschapsgelden en niet-structurele subsidies. Het blijft noodzakelijk onze structuur aan te passen aan onze ambities om onze acties verder te zetten."

Ga naar acteur.be website


Ook interessant voor jou