Naar een duurzaam beleid voor de Vlaamse documentairesector

docu
@The Land of the Enlightened - Savage Film

Naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de Vlaamse Regering onderstreept Eline Livémont in de imec-SMIT-policy brief het belang van documentaire, met een oproep aan de Vlaamse Regering, de VRT en het VAF om, nu de klemtoon sterk op fictieondersteuning ligt, zeker ook documentaire niet uit het oog te verliezen. Er is, volgens Livémont, weliswaar meer nodig dan alleen geld.

Willen we documentaire echt ondersteunen, dan dienen de documentairesector, de omroepen, het VAF en beleidsmakers na te denken over een lange termijnstrategie met aandacht voor (internationale) samenwerkingen, het bereiken van een breder publiek

Eline Livémont, imec-SMIT
Download Policy Brief - documentairesector
PDF - 234.16KB

Bijkomende toelichting omtrent deze policy brief?


Ook interessant voor jou