Impact Veiligheidsraad 27 juli op sectorprotocollen

coronavirus

Dankzij de tussenkomst van Minister van Cultuur Jambon heeft de beslissing van de Veiligheidsraad dd. 27 juli om de persoonlijke bubbels te beperken tot 5 personen geen impact op het oorspronkelijk protocol voor de Filmsector van 8 juni (PC 227). We kunnen dus blijven draaien (mits strikte naleving van het protocol).

Wat TV-productie (PC 227) betreft, bevestigde ook het kabinet Dalle dat de bubbelregeling geen impact heeft op de werkvloer. Het sectorprotocol van PC 227 blijft dus onverkort van kracht.

Film-productie

Minister Jambon heeft een uitzondering toegestaan voor de film-sector (PC 303.01). Hierdoor is er de facto een status quo met het protocol zoals het werd goedgekeurd op 8 juni, met name toen een persoonlijke bubbel van 10 personen van kracht was. Hiervoor was wel een kleine tekstwijziging nodig. In vergelijking met de versie dd. 8 juni 2020 is met name deze vermelding toegevoegd in de bepaling aangaande “cast”:

De regel van nauwer toegestane contacten in de uitgebreide persoonlijke bubbel (van het aantal personen zoals bepaald door de Veiligheidsraad, maar met op ieder ogenblik een minimum van 10 personen) bovenop de gezinsleden zal van toepassing zijn op de castleden die scènes draaien met andere castleden waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden. De cast engageert zich er dan ook toe om buiten deze uitgebreide bubbel weinig tot geen andere contacten te hebben, zodat het werk veilig blijft. Tijdens repetities zal voor scènes waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden een mondmasker gedragen worden om aldus het aantal onbeschermde contacten op minder dan 1,5 m tot een minimum te beperken.”

Dit betekent in de huidige situatie concreet dat als men als acteur/actrice in de gezinssituatie een extra bubbel van 5 personen volledig invult, men op set nog contactscènes kan spelen met maximaal 5 extra personen. Wil men met 10 mensen contactscènes kunnen opnemen dan moet de acteur/actrice in kwestie de bubbel aanvullend op het gezin tot 0 inperken.

Wanneer de veiligheidsraad de bubbel bovenop het gezin weer naar tien (of meer) verhoogt, dan heeft deze toevoeging geen extra gevolgen.

Alle andere maatregelen blijven onverkort gelden en ik benadruk nogmaals het belang van de strikte naleving ervan.

Televisie-productie

Wat betreft de televisieproductie (PC 227) heeft de bubbel-regeling geen impact op de werkvloer. Het sectorprotocol van PC 227 blijft dus onverkort van kracht.


Ook interessant voor jou