Talent en diversiteit

Hoe meer individuen hun eigen toegevoegde waarde kennen, hoe meer ze kunnen bijdragen aan innovatie.

Volgens 47% van de ondervraagden uit een onderzoek van Adecco in Groot-Brittannië enkele jaren geleden stelde diversiteitsbeleid niet meer voor dan ‘windowdressing’. Dat zou betekenen dat haast in de helft van de gevallen werd gedacht dat zo’n beleid enkel voor de vorm werd uitgewerkt. Verontrustend.

Toch vond een ruime meerderheid van de ondervraagden eveneens dat een goed diversiteitsbeleid een organisatie niet alleen succesvol maakt en het potentieel van die organisatie vergroot, maar verder ook bijdraagt aan de cultuur. 70% zag dus wel degelijk voordelen van diversiteit, vooral gekoppeld aan talentmanagement.

Divers talent                         

Nog te vaak bestaat een beleid uit het halen van bepaalde streefcijfers die moeten aantonen dat er wel degelijk sprake is van diversiteit. Toch zeggen quota niet alles en is het juist vanuit talentmanagement belangrijk om ermee bezig te zijn. Man, vrouw, nieuwe Vlaming, jongere oudere of oudere jongere. Diversiteit is overal en een verscheidenheid aan mensen zorgt voor een verscheidenheid aan talenten.

Om de mono-cultuur te doorbreken, is het nodig om ook eens door een andere bril naar een zelfde situatie te kijken. Diversiteit levert namelijk andere perspectieven en die andere perspectieven zijn nodig om te blijven leren en innoveren. En daar hoort ook het verder ontwikkelen van talent bij.

Een andere kijk kan frisse ideeën opleveren en net daarom kan de erkenning  van verschillen een belangrijke reden zijn voor talentmanagement. Hoe meer individuen hun eigen toegevoegde waarde kennen, hoe meer ze kunnen bijdragen aan innovatie. Maar dat is alleen mogelijk als deze toegevoegde waarde ook gewaardeerd wordt.

Zaak is dus om diversiteit en de bijbehorende talenten ook te benutten want enkel de combinatie van erkenning en waardering kan ervoor zorgen dat diversiteitsbeleid verder reikt dan de zogenaamde ‘windowdressing’.

Diversiteit is namelijk niet ‘die ander’, diversiteit zijn wij allemaal.

Bron: lumaxproducties.nl


Ook interessant voor jou