Laten we het simpel houden

diversiteit

Het bevorderen van inclusie en diversiteit op de werkplek is één van de beste manieren om een open, positieve bedrijfscultuur te stimuleren. Het helpt om leveranciers, collega's en klanten beter te begrijpen. Het maakt van de werkplaats een interessantere en persoonlijkere omgeving. Een verrijking voor iedereen!

Wat betekenen de termen inclusie en diversiteit eigenlijk?

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van alle achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Wikipedia verduidelijkt: inclusie staat ook voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap, en komt voort uit het sociaal-politiek perspectief op mensen met een functiebeperking, die de verantwoordelijkheid voor de handicap deels bij de samenleving legt. Hoewel inclusie nog steeds een 'insluiting' betekent, is dit een stap naar een samenleving zonder drempels.

Diversiteit is een breed begrip. Ook binnen de audiovisuele sector. Diversiteitsbeleid wordt onder meer gedefinieerd als beleid dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. In organisaties is diversiteitsmanagement simpelweg het effectief omgaan met verschillen tussen mensen en deze zo te managen dat ze de werking van de onderneming ten goede komen. Maar zoals Johan Cruijff ooit zei: “simpel is het moeilijkst.” En over inclusie en diversiteit wordt dan ook vaak ingewikkeld gecommuniceerd.

Nochtans is er een waaier aan makkelijk toepasbare strategieën voorhanden, waarmee je onmiddellijk de diversiteit en inclusie in jouw werkomgeving kan bevorderen.

Video "Kom uit uw kot": over stereotiepe beeldvorming in de media.

Drie, twee, één, 3 kant en klare strategieën

Engageer je om je eigen culturele competentie te vergroten

Interculturele communicatie is een waardevolle asset. Meer dan ooit heb je contact met mensen met een andere culturele achtergrond. Ongeacht of je werknemer, manager of klant bent, een goed begrip van de verschillen in culturen en perspectieven kan je helpen je communicatie zo te voeren dat misverstanden worden vermeden. 

Werk aan je kennis: blijf op de hoogte van het wereldnieuws en internationale politieke ontwikkelingen. Neem de tijd om je collega’s te leren kennen, inclusief hun sociale en culturele achtergrond. Grijp de kansen die je worden aangeboden om te reizen; vooral wanneer je internationaal kan gaan binnen een professioneel kader leer je de culturele eigenschappen en gevoeligheden van buitenlandse collega’s pas echt waarderen. Leuk neveneffect is ongetwijfeld de uitbouw van een internationale vriendenkring.

Zoek actief naar nieuwe perspectieven en ideeën

Mensen uit verschillende culturen of in een andere levenssituatie zullen eenzelfde probleem meestal anders benaderen. Je collega’s bieden wellicht een schat aan kennis dankzij hun persoonlijke levenservaringen. Als een probleem je aandacht opeist, ga dan met hen op zoek naar andere manieren om dat op te lossen. Dit doen stimuleert het gevoel dat verschillen in perspectieven worden gewaardeerd en dat komt uiteindelijk ook de zakelijke relaties ten goede. Op elk niveau kan hier aandacht worden aan besteed: in een junior rol, als administratieve kracht, als technieker, als cameraman, als HR of general manager of directeur. Deze inclusieve cultuur oogt zeer aantrekkelijk, niet alleen voor zakelijke partners, maar eveneens voor werkzoekend talent. En het kadert in een gezond retentiebeleid want medewerkers die zich gewaardeerd voelen, blijven.

Behandel anderen zoals zij graag behandeld worden

Je kent vast nog de gouden regel die je als kind werd ingelepeld: "behandel anderen hoe je zelf wilt behandeld worden"? Wel, dit is niet altijd van toepassing. Alvast niet in een rijk gevarieerde professionele omgeving.

Gebruik in plaats daarvan de platinum regel: "behandel anderen zoals ze zelf behandeld willen worden". Wees attent en gevoelig voor de grenzen en de verwachtingen van anderen. Een activiteit of verzoek waar jij ok mee bent, kan vloeken met de mogelijkheden of waarden van een collega. Zelfs bij alledaagse interacties is het goed om subtiele culturele nuances in overweging te nemen. Wees hier niet blind voor.

Bijvoorbeeld, leer hoe verschillende culturen een handdruk waarnemen of oogcontact al dan niet aanhouden. Die kennis helpt misverstanden te voorkomen.

Bij twijfel: gewoon vragen. Als je per ongeluk verkeerd handelt, bied dan simpelweg je excuses aan. Respect tonen voor persoonlijke en culturele gebruiken en grenzen, alsook je collega’s stimuleren door het goede voorbeeld te geven zal de werkplek gastvrijer en productiever maken. Voor iedereen!

Some good practice: Diversity as a business opportunity - Channel 4


Ook interessant voor jou