Tools voor een diversere werkvloer

diversiteitsplan

What's in a name?

Een diversiteitsplan is een flexibele tool om structurele en duurzame oplossingen in te voeren. Zo kan je de diversiteit in je bedrijf verhogen door te focussen op een of meerdere doelgroepen (afkomst, leeftijd, handicap, opleidingsniveau, geslacht,...) en dit in verschillende organisatiedomeinen (aanwerving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering). Je bestrijdt er discriminatie mee en garandeert een eerlijke behandeling van al jouw medewerkers. 

Een diversiteitsplan opstellen

Actief bezig zijn met diversiteit binnen jouw organisatie, begint met het opstellen van een diversiteitsplan. Ben je een Brusselse onderneming? Dan begeleidt de Dienst Diversiteit van Actiris je gratis om de verschillende actiepunten van je diversiteitsplan vast te leggen en uit te werken. Deze ondersteuning wordt op maat gegeven voor een maximale impact op je selectieprocedure, personeelsbeheer en de interne en externe communicatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Jouw bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Je creëert een werkgroep diversiteit, dit is de “ondersteunende structuur”. Deze werkgroep stelt het plan op en voert het uit. Daarnaast helpt en begeleidt een consulent van de Dienst Diversiteit van Actiris de werkgroep. Op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Sociaal Fonds kan je, indien nodig, rekenen voor de financiering van de consulenten en de acties.

Voor elke onderneming een diversiteitsplan

Sinds januari 2020 kunnen bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen tussen drie verschillende diversiteitsplannen: het miniplan, het globale plan en het thematische plan.

Het miniplan

Het miniplan is geschikt voor alle bedrijven, maar beantwoordt vooral aan de behoeften van kleinere bedrijven (minder dan 50 VTE’s).
Je bedrijf kan werken met een situatie die verband houdt met diversiteits- en anti-discriminatiekwesties. Enkele voorbeelden: vooroordelen tegenover personen van vreemde afkomst, intergenerationele samenwerking, glazen plafond (hogere hiërarchische niveaus die bepaalde categorieën mensen niet bereiken), aanwerving en inclusie van een persoon met een handicap. Dit plan kan het vertrekpunt vormen voor een vollediger diversiteitsbeleid. Je bedrijf kan later bijvoorbeeld nog kiezen voor een globaal plan.

 

Sectoraal actiepunt: Het is verplicht om minstens één sectoraal actiepunt (als er een sectorakkoord is) op te nemen.
Duur: 2 jaar
Financiering: 5.000 euro
Diversiteitslabel: Nee

Het globaal plan

Het globaal plan is een vollediger instrument met een systematische aanpak.
Je bedrijf kan een globale analyse maken van het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid. Het kan  bovendien structurele en duurzame acties ondernemen in vier organisatiedomeinen (aanwerving en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering). Je kunt dit plan gebruiken als kader voor het beleid van je bedrijf.

 

Sectoraal actiepunt: Het is verplicht om minstens drie sectorale actiepunten (als er een sectorakkoord is) op te nemen.
Duur: 2 jaar
Financiering: Cofinanciering van 50% van de totale kost (met een maximum van 10 000 euro)
Diversiteitslabel: Ja

Het thematisch plan

Een thematisch plan geeft je de mogelijkheid om diepgaander en innovatiever te werk te gaan. Het kan oplossingen en acties voorstellen om specifieke uitdagingen aan te gaan.
Het thematische diversiteitsplan helpt bedrijven die eerder een globaal of thematisch diversiteitsplan hebben uitgevoerd. Dit plan dieper in op een bepaalde thematiek, om de diversiteit te verbeteren of discriminatie verder te bestrijden.
Het bedrijf kan een gedetailleerde thematische analyse maken van:

  1. Een doelgroep of een beschermd criterium (bijvoorbeeld leeftijd, handicap, geslacht, afkomst of opleidingsniveau) vanuit het perspectief van deze vier domeinen: aanwerving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie of externe positionering

  2. Een domein binnen de organisatie vanuit het perspectief van een doelgroep

 

Sectoraal actiepunt: Mogelijkheid om sectorale actiepunten op te nemen
Duur: 2 jaar
Financiering: Cofinanciering van 50% van de totale kost (met een maximum van 10 000 euro)
Diversiteitslabel: Ja

Handen op elkaar

Diversiteitslabel

Kiezen voor meer diversiteit is een krachtig signaal, een engagement dat de moeite waard is om over te communiceren. Onder het motto 'Diversiteit, daar werken we mee', reikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarom ieder jaar diversiteitslabels uit. 

Ben je aan de slag gegaan met het globale of thematische plan? Dan kan je na een correcte uitvoering en gunstige beoordeling van Actiris het diversiteitslabel aanvragen. Na toekenning van het diversiteitslabel kan je het trots inzetten voor jouw bedrijf. Tijdens de geldigheidsduur kan je het label gebruiken voor elke externe positionering en bij elke interne en externe communicatie en sensibilisering. 

Bron: Actiris

Starten aan een diversiteitsplan?


Ook interessant voor jou