Elk pad is anders, wat is het jouwe?

nulmeting

Hoe toegankelijk is onze sector eigenlijk? Stromen studenten makkelijk door van de schoolbanken naar het werkveld? Hoe verloopt een carrière van professionals? mediarte brengt het in kaart aan de hand van een onderzoek rond loopbanen en non-discriminatie in onze sector. 

Waarom dit onderzoek?

De audiovisuele sector is een hoogtechnologische, groeiende sector die nood heeft aan instroom van hoger opgeleiden en diverse werkkrachten. Vanuit een loopbaanbril zal dit onderzoek inzicht geven in het traject van professionals: van op de schoolbanken tot in de sector. Het doel is dan ook om zicht te krijgen op de instroom van studenten op de arbeidsmarkt en van het pad dat professionals afleggen tijdens hun carrière. Aan de hand van de resultaten hopen we de drempels te detecteren om zo actiepunten te bepalen waarop we als sector kunnen inzetten. 

Een uitgebreid onderzoek met verschillende onderdelen

Het onderzoek bestaat uit verschillende fases die samen tot krachtige resultaten moet komen. In een eerste fase van het onderzoek werd een kwantitatieve analyse uitgevoerd op basis van bestaande data. Het tweede deel van het onderzoek zal uitgevoerd worden aan de hand van een survey. Deze survey zal ingegaan op de loopbaan en ervaringen van professionals en zo data aanleveren m.b.t. de vertegenwoordiging van verschillende groepen, relevante sleutelmomenten in de loopbaan en in verschillende beroepen/functieniveaus. 

Vervolgens zullen er focusgroepen georganiseerd worden waarbij er op interessante punten wordt ingegaan. De thematiek van de focusgroepen zullen we halen uit de output van de surveys. Ten slotte zal er een actieplan worden opgesteld op basis van de resultaten van het gehele onderzoek. 

Subsidie

Ook interessant voor jou