Het streven naar gendergelijkheid en het bevorderen van diversiteit in de Europese audiovisuele sector

Gendergelijkheid & Diversiteit

Een handboek met goede praktijken en een webinar om meer te leren uit praktische ervaringen.

De sociale partners van het comité voor sociale dialoog van de EU in de audiovisuele sector - commerciële en openbare omroepen, producenten en vakbonden die journalisten, cast en crew en andere audiovisuele professionals vertegenwoordigen - werken samen om gendergelijkheid in film, radio en televisie te bevorderen.

Na de goedkeuring van een actiekader in 2011, zijn de sociale partners een gezamenlijk project gestart om informatie over de stand van zaken te verzamelen en de acties te identificeren die nog nodig zijn om te blijven aandringen op gendergelijkheid en diversiteit in de Europese audiovisuele sector. Het project is gestart in 2018 en kreeg de financiële steun van de Europese Unie.

Handboek

Het resultaat van dit werk wordt nu gepubliceerd in de vorm van een Good Practice Handbook.
Er is ook een samenvatting van de publicatie gemaakt (zie onderaan tekst). 

Het handboek geeft een overzicht van enkele van de beschikbare statistieken over de aanwezigheid van vrouwen in de Europese audiovisuele sector. Het belicht ook initiatieven van belanghebbenden uit de industrie in verschillende Europese landen en op verschillende plaatsen in de creatieve waardeketen, om de aanwezigheid van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen op het scherm en in de ether, evenals in de beroepsbevolking te stimuleren. 

De in het handboek gepresenteerde praktijken schetsen de rijke waaier aan acties die kunnen worden ondernomen om de verschillende dimensies van genderongelijkheid aan te pakken (structurele discriminatie bij werving en loopbaanontwikkeling, verschillen in verloning tussen mannen en vrouwen, onevenwichtige zorgtaken, enz.). 

Die goede praktijken bewijzen ook dat allerlei soorten organisaties - groot of klein - op elk niveau kunnen optreden en impact kunnen hebben om gelijkheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat werkplekken veilig zijn wat betreft seksuele intimidatie en dat alle vormen van discriminatie, ook op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, etnische achtergrond of sociale afkomst worden erkend en dat er wordt aan gewerkt.

Webinar

Om het Good Practice handboek in meer detail te presenteren en te horen van professionals ter plaatse, organiseren de Europese sociale partners op dinsdag 23 juni 2020 een webinar. Alle geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies, om meer te leren en kennis uit te wisselen met ervaren vertegenwoordigers van publieke en commerciële omroepen, productiebedrijven en vakbonden uit heel Europa.
Het programma van het webinar vind je hier. De deadline voor registratie is 15 juni 2020.

* Het Good Practice Handbook en het webinar zijn gezamenlijke initiatieven van: de Association of Commercial Television in Europe (ACT), de Association of European Radios (AER), de European Broadcasting Union (EBU), de European Audiovisual Production Association (CEPI), de European Federation of Journalists (EFJ), de International Federation of Actors (FIA), de International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), de International Federation of Musicians (FIM) en UNI Europa - Media, Entertainment & Arts (EURO-MEI ).

Download het Good Practice Handbook
PDF - 3.46MB
Download de samenvatting van het Good Practice Handbook
PDF - 182.5KB

Registreer je deelname aan het (gratis) webinar


Ook interessant voor jou