WANDA Collective streeft naar een inclusief filmlandschap

WANDA Collective
WANDA Collective

WANDA is een onafhankelijke actiegroep regisseuses van publieksfilms tot arthouse-cinema, van creatieve documentaires tot animatiefilms, van experimenteel werk tot series. Ze verenigt vrouwen in de strijd tegen institutionele ongelijkheid binnen de Vlaamse en Brusselse audiovisuele sector. Hierbij kijken we niet enkel naar discriminatie op basis van gender, maar onderschrijven we de noodzaak voor een anti-racistisch feminisme. WANDA onderzoekt ongelijkheid vanuit het intersectioneel denken.

WANDA streeft naar een inclusief filmlandschap, waarin alle stemmen, alle genres en alle verhalen een volwaardige plaats krijgen. Om dat te doen, kijkt WANDA naar alle vrouwen: vrouwen van kleur, kortgeschoolde vrouwen, vrouwen met een handicap, LGBTQI+ … Kortom, vrouwen die in al hun verscheidenheid de kracht hebben om de traditionele, witte, mannelijke beeldcultuur uit te dagen.

WANDA wil een aanspreekpunt zijn voor alle regisseuses en ondervertegenwoordigde groepen in het filmlandschap. We willen op een open en laagdrempelige manier dialoog en debat mogelijk maken. We zijn een bondgenoot van alle organisaties die gelijke kansen nastreven.

Het manifest

Onderteken het manifest


Ook interessant voor jou