Vrouwen in de Vlaamse filmsector: gezocht…en gevonden?

Vrouwen in de Vlaamse filmsector: gezocht…en gevonden?

Het onderzoekscentrum imec-SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel is gespecialiseerd in beleids-, markt- en gebruikersonderzoek op het vlak van media, innovatie en technologie.

Zij presenteren hierbij hun 31ste policy brief, “Vrouwen in de Vlaamse filmsector: gezocht…en gevonden?”.

Begin december 2019 kopte een artikel in De Standaard dat slechts 4 op de 25 Vlaamse fictiefilms op het Leuvense Kortfilmfestival zijn geregisseerd door een vrouw. Het artikel stelde zich de vraag of dit dan betekent dat het er niet naar uitziet dat we meer vrouwelijke regisseurs in de sector mogen verwelkomen. Maar hoe problematisch is de situatie werkelijk in Vlaanderen? En wat betekent dit voor beleid?

Aandacht voor gendergelijkheid binnen de filmindustrie is de laatste jaren wereldwijd sterk toegenomen. Zowel wie voor als achter de camera staat en welke positie deze mensen innemen binnen de filmindustrie, worden in vraag gesteld. Voor Vlaanderen bleef deze problematiek tot nog toe onderbelicht. Deze SMIT-policy brief presenteert de belangrijkste resultaten uit net afgerond onderzoek naar genderongelijkheid binnen de Vlaamse filmindustrie. De resultaten tonen een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de sector, en dit zowel binnen alle genres als de meeste beroepstakken.

Download Policy Brief #31
PDF - 961.46KB

Voor bijkomende toelichting kan je steeds terecht bij de betrokken onderzoekers.


Ook interessant voor jou