Hoe maak je een vacature duidelijk, leesbaar en inclusief?

.

Diversiteit op de werkvloer is een belangrijk gegeven om inclusie en gelijke kansen te bevorderen. Een essentiële stap om inclusie te verhogen, begint al bij het opstellen van vacatures. In dit informatieve artikel ontdek je praktische tips over hoe je vacatures duidelijk, toegankelijk en aantrekkelijk maakt voor een divers publiek. Van de formulering van de tekst tot de presentatie van informatie en het gebruik van inclusieve taal, je leert hoe je vacatures kunt creëren die diversiteit aanmoedigen en je betrokkenheid bij een inclusieve bedrijfscultuur versterken. Verken deze tips om ervoor te zorgen dat je bedrijf getalenteerde mensen met diverse achtergronden aantrekt en behoudt.

Info over onderneming

Omschrijf in één zin waar je organisatie voor staat/gaat.

 • Stel je in de plaats van iemand die je organisatie helemaal niet kent. Welke informatie is relevant?
 • Vermijd mogelijk jargon in de voorstelling van je organisatie.

Geef eventueel ook specifieke informatie over het team of de afdeling waar de kandidaat in terecht zal komen. Gebruik hierbij alledaagse taal.

 • Je komt terecht in een klein, hecht team van 10 collega's. 
 • In ons team hechten we belang aan zelfontplooiing en levenslang leren.

Functie

Zorg dat de naam van de functie de inhoud van de job dekt en voldoende info bevat. Zorg ook dat de titel duidelijk is voor buitenstaanders.

 • Zoek eens op welke functietitel online het meest gebruikt wordt.
 • Vermijd termen als “1st AC”. Gebruik liever termen als “camera-assistent”.

Gebruik enkel Engelstalige termen wanneer het strikt noodzakelijk is.

 • Vermijd termen als “administrative assistant” of “editor”. Gebruik liever termen als “administratief medewerker” of “monteur”.

Kies een genderneutrale functienaam voor je vacature. Indien er geen genderneutrale term bestaat, gebruik dan beide varianten in de functienaam.

 • Vermijd termen als: “cameraman” of “cameravrouw” met de toevoeging (m/v/x) aan de functienaam. Gebruik liever termen als “camerabediende”, dus zonder toevoeging (m/v/x) aan de functienaam.

Functieomschrijving

Formuleer de taken zo concreet mogelijk. Zal de nieuwe medewerker bijvoorbeeld enkel uitvoerende taken hebben of misschien ook administratieve taken? Benoem al deze info specifiek in de vacature. Hou de takenlijst wel haalbaar, anders schrikt die zelfs de meest gedreven kandidaat af.

 • Vind je dit moeilijk? Laat je inspireren door de databank met beroepenfiches op de website van de VDAB https://competent.vdab.be/competent/.
 • Vermijd zinnen zoals “optimale zorg bieden en tevredenheid creëren waarbij de klant centraal staat”. Gebruik liever “je belt klanten op en zorgt ervoor dat ze tevreden blijven”.

Geef aan welke uitdagingen in de job schuilen en wat de functie aantrekkelijk maakt.

 • Omschrijf hoe de functie de organisatiedoelen helpt realiseren. Als deze doelstelling niet wordt verfijnd naar activiteiten dan is het weinig meer dan een goedbedoelde intentie.

Gebruik zoveel mogelijk alledaagse woorden.

 • Vermijd termen als “inzake”, “wat betreft”, “ten aanzien van”. Gebruik liever termen als “door”, “over”, “daarom”, …

Vermijd verborgen (werk)woorden en maak het actief.

 • Vermijd “uitdenken van een programma”, “vervoeren van materiaal”. Gebruik liever “je denkt het programma uit”, “je vervoert materiaal”.

Hou de takenlijst wel haalbaar, anders schrikt die zelfs de meest gedreven kandidaat af.

Functievereisten

Geef duidelijk aan welke competenties essentieel zijn om te kunnen starten in de functie en welke slechts pluspunten zijn. Sommige zaken kunnen ook aangeleerd worden tijdens de job. 


 

 • Vermijd ellenlange opsommingen van competenties, waardoor een kandidaat uit het oog verliest waar de job echt om draait.

Vermijd woorden die de lat onnodig hoog leggen. Ook goede kandidaten kunnen twijfelen, en je wil ze niet afschrikken.

 • Vermijd "je beschikt over kennis van MS Office". Gebruik liever “vertrouwd zijn met MS Office is een pluspunt” of “je bent bereid je bij te scholen”. 
 • Vermijd dus “hoe beland je bovenaan de stapel?” of “ben jij een administratief genie?”. Gebruik liever woorden waarin mensen zich kunnen herkennen: “Heb jij talent voor administratie?”.

Vermijd algemene termen, zeg liever wat je precies bedoelt.

 • Vermijd woorden als “flexibiliteit” Gebruik liever: flexibel in takenpakket, in werkuren, wat betreft verplaatsingen, … Vermeld wat je precies bedoelt. 
 • Vermijd woorden als “verantwoordelijkheidszin”. Gebruik liever “je krijgt de leiding over een team van 5 mensen” of “je moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen”.
 • Vermeld wat je precies bedoelt.

Vermijd woorden die doen vermoeden dat de functie meer geschikt is voor personen met een bepaalde leeftijd, nationaliteit, geslacht of gender.

 • Vermijd woorden als “junior”, “senior”, “dynamisch en jong team”, “poetsvrouw”, ... Gebruik liever woorden als “beroepservaring vereist”, “fysiek zware arbeid”, “uitvoerende functie”, …

Ga ervan uit dat mensen ook ervaring kunnen hebben opgedaan buiten de werkcontext.

 • Vermijd competenties als "ervaring in leidinggevende functie". Gebruik liever competenties als "ervaring met leidinggeven" of "ervaring in het werken met groepen".

Splits taaleisen op naar spreken, begrijpen, lezen, schrijven en duid waarom dit zo is voor de job.

 • Vermijd “goede kennis Nederlands”. Gebruik liever “je begrijpt en spreekt goed Nederlands want je hebt veel contact met gebruikers of collega’s”.

Een taal, bv. Nederlands, als moedertaal eisen in een vacature is wettelijk verboden, zelfs al is zeer goede tot perfecte kennis van een bepaalde taal vereist.

 • Vermijd "Nederlands als moedertaal vereist". Gebruik liever "perfecte kennis Nederlands is noodzakelijk".

Een diploma zegt niet alles. Ervaring kan minstens even waardevol zijn.

 • Vermijd “je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen”. Gebruik liever “je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of hebt hierin persoonlijke of professionele ervaring opgebouwd”.

Vermeld dat je aanwerft op basis van competenties.

 • Vermijd de zin "mensen met een migratieachtergrond, ... worden aangemoedigd om te solliciteren". Gebruik liever de zin "wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine, beperking/handicap".

Aanbod

Maak vage indicaties concreet en duidelijk.

 • Vermijd “regelmatig zaterdagwerk”, “je werkt in avondshiften”. Gebruik liever “je werkt 3 zaterdagen op 4”, “je werkt in avondshiften van 18:00 tot 21:00”.

Vermeld duidelijk waar de plaats van tewerkstelling is en hoe je er geraakt met het openbaar vervoer. Voeg eventueel een link toe naar de routebeschrijving op jullie website of Google Maps.

 • Vermijd “werkplek in het hartje van Brussel”. Gebruik liever “werkplek in de Wetstraat in Brussel, op 5 min wandelen van het Centraal station”.

Geef een duidelijke, transparante loonaanduiding en vermijd interpretatie. Je kan aan de vacature een URL toevoegen met een duidelijke verwijzing naar de loonbarema’s.

 • Vermijd “competitief loon”. Gebruik liever “loon tussen 1700 euro bruto (zonder anciënniteit) en 2800 euro bruto (10 jaar anciënniteit)” of “loon volgens Paritair Comité 227” en een bijgevoegde URL met verwijzing naar de loonbarema’s.

Vertel aan potentiële medewerkers wat zij eraan hebben om bij jullie te werken. En dat hoeft heus niet over vergoedingen te gaan. Een leuke sfeer in huis, waardering, aandacht voor groei en ontwikkeling,… Benoem welke opleidingsmogelijkheden er zijn in de mate van het mogelijke. Speel je troeven uit.

 • Vermijd “Er worden opleidingen aangeboden”. Gebruik liever “Wij bieden een opleiding ‘Microsoft Office voor gevorderden’ aan.”

Sollicitatiemogelijkheden

Formuleer een duidelijke call to action. Beschrijf hoe de kandidaten kunnen solliciteren, hoe lang ze kunnen solliciteren en aan wie ze hun sollicitatie moeten richten.

 • Vermijd “solliciteren met CV”. Gebruik liever “stuur je CV en motivatiebrief per mail naar … voor 29 augustus”.

Gebruik actieve zinnen. Spreek de lezers aan met je of jij, dat maakt het persoonlijk en trekt de aandacht.

 • Vermijd “gelieve uw bericht te sturen naar…”. Gebruik liever “stuur je brief op naar…”.

Vermijd dat personen zonder internetverbinding uit de boot vallen. Geef kandidaten ook de mogelijkheid per brief of telefonisch contact op te nemen.

 • Vermijd “Solliciteer uitsluitend per mail naar...”. Gebruik liever “Interesse in deze job? Je kan solliciteren per mail, maar ook kan je ons telefonisch bereiken of per brief".

Selectieprocedure

Vermeld de uiterste datum om te solliciteren en geef aan wat de verschillende stappen van de selectieprocedure zijn, met telkens een datum bij.

 • Vermijd "wij houden je op de hoogte van jouw kandidatuur". Gebruik liever "geselecteerde kandidaten krijgen vóór 15/09 een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt op 20/09 overdag”.

Houd de selectieprocedure zo kort mogelijk.

 • Vermijd lange procedures waarbij kandidaten verschillende keren worden opgeroepen voor selecties van enkele uren. Beperk de procedure indien mogelijk tot 1 dag.
Subsidie

Ook interessant voor jou