Focus op leeftijd

leeftijd

Ouderen stromen veelal uit en minderheden zijn vaak ondermaats vertegenwoordigd op de audiovisuele werkvloer. Hoe zorg je toch voor een personeelsbestand met voldoende diversiteit? mediarte geeft enkele handige tools mee.

Generatiescan

Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.

Tips 'n tricks leeftijdsneutraal aanwerven

Merk je dat er maar weinig­ of zelfs geen vijftigplussers reageren op je vacatures terwijl ze wel welkom zijn in je organisatie? Misschien voelen ze zich niet aangesproken door je aanpak. Gebruikt je termen zoals ‘jong en dynamisch’? Dan voelt de vijftigplusser zich niet gewenst. Ontdek nuttige tips om uw vacature vijftigplusvriendelijk op te stellen.

Tips diversiteitsbeleid

Verschillende succesfactoren dragen bij tot een succesvol diversiteitsbeleid met duurzame effecten. Het creëren van een stevig draagvlak staat daarbij centraal. Negen factoren blijken hierbij cruciaal: gefaseerd werk, het scheppen van draagvlak, gedeeld eigenaarschap, open communicatie, omgaan met weerstanden, pro-actief werk, verankerd beleid en werk op maat.

eDiv-tool

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld. De online opleiding is specifiek voor HR- en team-managers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers.

Handboek voor mediamakers

GRIP vzw wil mediamakers tegemoetkomen en tools aanreiken om mensen met een handicap meer en beter in de media te brengen.

subsidie

Ook interessant voor jou