VIDEO - rePresent

Naar de media- en nieuwsbeleving van jongeren in het algemeen wordt regelmatig onderzoek gedaan. Maar hoe zit het met de stedelijke jongeren met een migratieachtergrond? Het project rePresent, uitgevoerd door StampMedia in opdracht van Mediawijs, zocht het uit en bracht jongeren met een migratieachtergrond in direct contact met journalisten.

De multiculturele samenleving is een realiteit maar wordt steeds diverser, vooral in stedelijke context. In Antwerpen en Brussel hebben twee op de drie jongeren een migratieachtergrond. Gaan stedelijke jongeren met een migratieachtergrond op dezelfde manier om met nieuws als jongeren zonder migratieachtergrond? Herkennen zij zich in de Vlaamse nieuwsmedia? Wat vinden ze van de beeldvorming over hen in het nieuws? Welke thema’s interesseren hen en welke helemaal niet? Maar ook: Hoe kijken professionele mediamakers naar deze jongeren? Hoe komen zij tot de beeldvorming over jongeren met een migratieachtergrond in het nieuws? Hoe reageren journalisten op de meningen en ervaringen van jongeren? Tijdens een intensief dialoogtraject gingen jongeren en mediamakers op zoek naar antwoorden.

Jongeren met een migratieachtergrond zijn van mening dat ze in de traditionele media nauwelijks aan bod komen, tenzij in een negatieve context.

Blanke elite en versnippering

Het merendeel van personen die aan het woord komen in onze nieuwsberichtgeving is blank, volwassen, mannelijk en bekleedt een elitefunctie. De gemiddelde journalist is een blanke man van 44 jaar, slechts 5% van de Vlaamse journalisten heeft een migratieachtergrond. Door het sterk gedigitaliseerde nieuwsaanbod komt daar nog bij dat nieuws steeds meer versnipperd wordt geconsumeerd. Zo worden sociale media in stijgende mate gebruikt als medium om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Vooral jongeren geven de voorkeur aan online en sociale media om op de hoogte te blijven en lezen zelden een krant. Online nieuws is immers kort en bondig en gaat vaak vergezeld van video’s.

Jongeren met een migratieachtergrond zijn daarenboven van mening dat ze in de traditionele media nauwelijks aan bod komen, tenzij in een negatieve context. Ook hebben ze nood aan nieuws op maat van jongeren en over thema’s die dichtbij hun leefwereld staan. Verder is het belangrijk om jongeren met een migratieachtergrond niet alleen om een mening te vragen als het gaat over hun land van herkomst of religie. Ook zij hebben een mening over zoiets als mobiliteit of milieuvervuiling.

208 jongeren en 12 professionals namen deel aan het traject en samen formuleerden ze suggesties voor huidige mediamakers en die van de toekomst. Dat resulteerde in acht verschillende filmpjes met tips en een rapport dat alle info bevat over het onderzoek.

Tips voor nieuwsredacties

1. Normaliseer diversiteit - Laat jongeren met een migratieachtergrond niet enkel aan het woord over etnische origine of geloof, maar ook over andere thema’s
2. Bouw je netwerk uit - Laat diverse bronnen aan bod komen
3. Spreek met jongeren in plaats van over jongeren - Nodig eens jongeren uit op je redactie om met hen in dialoog te gaan
4. Integreer nuance en balans in ieder nieuwsitem - Breng woord en wederwoord binnen één nieuwsitem
5. Voorzie gratis duidingsitems online - Als redactie kan je hierop inspelen door bijvoorbeeld korte duidingsitems gratis ter beschikking te stellen
6. Hou het kort, visueel en verstaanbaar - Integreer beeld- en videomateriaal waar mogelijk
7. Stop met benoemen - Vermeld origine enkel wanneer het relevant is
8. Bied oplossingen aan - Breng ook inspirerende of hoopvolle verhalen in het nieuws

Tips

Alle video's met tips bekijken?

Rapport

Volledig rapport lezen?


Ook interessant voor jou