Haal het grootste talent in huis

Door demografische evoluties is de arbeidsmarkt in volle beweging en dat betekent dat niet-Vlamingen, personen met een beperking, vrouwen in zogenaamde ‘mannenberoepen’ (of vice versa) en ouder wordende medewerkers een steeds belangrijker deel zijn gaan uitmaken van de beroepsbevolking. Ook als AV-bedrijf kun je niet om deze veranderingen heen en wie alvast een voorsprong neemt, haalt het meest talent in huis.

Een bewust diversiteitsbeleid haalt niet alleen het beste uit verschillende talenten. Het komt daarnaast zowel medewerkers als het bedrijf ten goede omdat het zorgt voor een grotere flexibiliteit en meer creativiteit. De argumenten voor het voeren van een diversiteitsbeleid valt onder te verdelen in drie grote categorieën, namelijk moreel-ethische, juridische en economische motieven. In de praktijk zijn het echter meestal de economische redenen die doorslaggevend zijn. Hoe dan ook komt het er op aan om een win-win situatie te creëren waarbij duurzame loopbanen voor kansengroepen worden gerealiseerd en het HR-beleid optimaal haar werk kan doen.

Toch is diversiteit in veel organisaties nog ver te zoeken en dat heeft veel te maken met heersende vooroordelen en stereotypen die vaak hardnekkiger zijn dan je zou denken. Dat is jammer want op die manier wordt veel talent over het hoofd gezien.

Medewerkers met verschillende achtergronden zorgen voor uiteenlopende ideeën die de creativiteit en de flexibiliteit vergroten.

Vinger aan de pols

Een divers personeelsbestand zorgt niet alleen voor een kleurrijke ploeg medewerkers. Die medewerkers zullen er namelijk ook voor zorgen dat je de nodige expertise in huis haalt waardoor je alle doelgroepen beter kunt bereiken. Niet voor niets kennen zij samen de voorkeuren en gevoeligheden van de verschillende bevolkingsgroepen en houden zij zo moeiteloos de vinger aan de pols van de samenleving.

Medewerkers met verschillende achtergronden zorgen voor uiteenlopende ideeën die de creativiteit en de flexibiliteit vergroten want in een heterogeen samengesteld team zijn er verschillende visies en ervaringen voorhanden. En dat houdt ieder team alert en leidt bovendien tot innovatief gedrag. Goed voor medewerker en bedrijf dus.

Wie iedere medewerker dezelfde kansen geeft in een open sfeer, creëert dan ook tevreden medewerkers die het beste van zichzelf zullen geven. Welbevinden en een sterke motivatie stijgen en dat leidt naar betere prestaties en een sterk imago. Diversiteit is dan ook een essentieel onderdeel van duurzaam ondernemen. Niet voor niets zijn succesvolle ondernemingen die ondernemingen die streven naar een evenwicht tussen economische belangen en sociale verrijking.

Meer weten?

Meer weten over diversiteit en gelijke kansen?

Praktische tips

Praktische tips nodig voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid?

Bron: talentontwikkelaar.be


Ook interessant voor jou