Wijs in diversiteit

Wijs in diversiteit

It doesn’t matter where you came from, as long as we travel together

Je achtergrond en ervaringen bepalen voor een groot deel welke kijk je op de dingen hebt en welke vooroordelen je koestert.

Positief omgaan met verschillen kan soms lastig zijn maar is tegelijk een voorwaarde voor een prettige samenwerking. Bovendien kun je er heel wat nieuwe inzichten en mensenkennis mee opdoen.

Wie goed kan omgaan met diversiteit, kan goed omgaan met verschillende mensen en dat is niet zomaar een bijkomstigheid in je job. Open staan is namelijk onderdeel van professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen. Daarbij betekent ‘anders’ niet noodzakelijk ‘slechter’.

Waarom is omgaan met diversiteit zo belangrijk?

Diversiteit gaat niet uitsluitend over man-vrouw, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, een beperking of leeftijd. In de eerste plaats heeft het te maken met je niet laten verblinden door verschillen, met het waarderen en het positief benaderen van die verschillen. Iedereen is uniek en niet iedereen beschikt over dezelfde talenten (gelukkig maar). Het zijn net die verschillen die maken dat een team, door de verscheidenheid aan achtergronden, competenties en vaardigheden, sterker wordt. In iedere groep moeten verschillende rollen worden ingevuld om tot een creatief en productief team te komen en elk individu beschikt over een aantal eigen kwaliteiten.

Diversiteit onder medewerkers zorgt er ook voor dat er beter klantgericht kan worden gewerkt, omdat je samen beter in staat bent om alle mensen waarmee je professioneel te maken krijgt te begrijpen en bedienen. Gezien er in de toekomst langer zal worden doorgewerkt, vermits de maatschappij vergrijst en er tegelijk steeds meer jongeren van een andere afkomst zijn, zal diversiteit op het werk hoe dan ook toenemen.

Hoe ga je beter met diversiteit om?

Je achtergrond en ervaringen bepalen voor een groot deel welke kijk je op de dingen hebt en welke vooroordelen je koestert. Het herkennen en kritisch bekijken van deze vooroordelen vormen belangrijke stappen in het beter omgaan met diversiteit. Dit houdt in dat je niet veronderstelt dat een jonge, alleenstaande moeder vast niet wil overwerken, maar dat je haar dat gewoon vraagt.

Enkele tips

 • Vul niet in wat anderen (misschien) bedoelen
 • Trek geen voorbarige conclusies
 • Accepteer en waardeer mensen met een andere achtergrond
 • Spreek collega’s die discrimineren op hun gedrag aan
 • Zie diversiteit als een kans op ontwikkeling: voor jezelf maar ook voor je bedrijf

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Naast een bredere kijk op de wereld, levert voldoende diversiteit op het werk nog heel wat andere zaken op. Het verbetert je communicatieve vaardigheden, je leert beter luisteren, je wordt flexibeler en bovendien meer klantgericht. Aan de andere kant bestaan er ook de nodige valkuilen. Zo kan een divers team ook zorgen voor communicatieproblemen, conflicten, groepsvorming of discriminatie en pesten.

Volgende ondersteunende competenties kunnen zeker helpen om die mogelijke valkuilen om te buigen tot kwaliteiten:

 • Inlevingsvermogen
 • Empathie
 • Luistervermogen en vragen kunnen stellen
 • Nieuwsgierig en omgevingsbewust blijven
 • Niet te snel oordelen of veroordelen
 • Flexibel blijven
 • Reflecteren op je eigen gedrag
 • Assertiviteit

Tool

Zowel als leidinggevende en als werknemer kan je het voortouw nemen in het bevorderen van verdraagzaamheid en solidariteit.

Voelen medewerkers zich goed in je organisatie, ongeacht hun origine, religie, gender, mogelijke handicap of seksuele voorkeur? Wordt rekening gehouden met hun verschillen? Met de Checklist Diversiteit krijg je stellingen voorgelegd per HR-domein. Je antwoorden leiden tot een rapport met sterktes en werkpunten. Daaraan worden automatisch tips gekoppeld.

Check je diversiteit

Je kunt meteen aan de slag:


Ook interessant voor jou