Job crafting. Maak van de job die je hebt, de job die je wil!

Job crafting. Maak van de job die je hebt, de job die je wil!

Niemand werkt enthousiast in een uitzichtloze carrière. Een werknemer die niet gemotiveerd is of slecht presteert, kan soms met een verandering in functie binnen de onderneming een grote hoeveelheid aan kracht en motivatie herwinnen. Volgens een Deloitte studie verhoogt het engagement bij werknemers die de mogelijkheid krijgen om niet alleen een mooie carrière uit te bouwen binnen de onderneming, maar ook de kans krijgen een sterk persoonlijk profiel en unieke vakkundigheid te ontwikkelen, met 30%.

Hoe kan je als werkgever of Human Capital verantwoordelijke binnen de audiovisuele sector meer uit de talenten en capaciteiten van je medewerkers halen, hun werkgeluk in goed zin beïnvloeden en de kostelijke uitstroom verminderen? En hoe kan je zelf je carrière beter sturen?

In de meest succesvolle ondernemingen in onze sector zijn recrutering, retentie, interne mobiliteit en recenter ook job crafting, strategisch gelinkt. Vooruitziende werkgevers spenderen gemiddeld veel meer tijd aan coaching en de ontwikkeling van hun medewerkers. Zij voorzien cross-training en schuwen het geven van opdrachten die het aanleren van nieuwe vaardigheden vereisen niet. Het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers zich geapprecieerd weten, beter kunnen doorstromen en zich daardoor voor langere tijd aan de onderneming binden.

Hoewel job crafting in se op initiatief van de werknemer plaatsvindt, spelen leidinggevenden een faciliterende en dus uiterst belangrijke rol. Zij zijn het die het stimuleren van het job crafting in handen hebben. Primordiaal is dus dat de Human Capital manager een cultuur of norm creëert waarin de medewerkers zich aangemoedigd voelen om de nodige stappen te ondernemen.

Geluksfactoren* op het werk

  • Waardering voor je werk
  • Goede relatie met collega’s
  • Goede werk-privé balans
  • Goede relatie met leidinggevenden
  • Financiële stabiliteit van werkgever
  • Opleidings- en carrièremogelijkheden
  • Baanzekerheid
  • Aantrekkelijk vast salaris
  • Inhoudelijk interessant werk
  • De waarden van de organisatie

*Bron: Decoding Global Talent, survey door de Boston Consulting Group en The Network’, oktober 2014.

De interne doorstroming en mobiliteit worden bijvoorbeeld gestimuleerd door goede opleidingsmogelijkheden en een op maat gemaakte omscholing aan te bieden.

Bij het omscholen gaat het er om een combinatie te maken tussen kennis die men heeft en nieuwe kennis die men wil verwerven. De werkervaring die de medewerker reeds heeft, koppelen aan hoe die van pas komt in de nieuwe functie.

Ander werk vraagt meestal om andere competenties. Een persoonlijk opleidingsplan is dus wenselijk en de aanwezige vaardigheden moeten besproken en indien nodig, gemeten worden. Niet iedereen immers heeft een helder beeld van het persoonlijk kennisniveau en ontwikkelingsmogelijkheden. Niet zelden onderschatten mensen hun kunnen en kennen.

Medewerkers hebben over het algemeen ook meer vertrouwen in het aanleren van een andere interne baan als een goede ‘on the job’ training wordt voorzien. Als een personeelslid onzeker is over zijn of haar kans op slagen binnen de interne nieuwe baan, dan kan een terugkeergarantie een incentive zijn om de uitdaging toch aan te gaan.

Om je op weg te helpen met jouw interne mobiliteitsplan kan je hier een aantal tips vinden.

verminder de weerstand

Het opzetten van een intern mobiliteitsbeleid kost tijd en geld. Om als Human Capital verantwoordelijke de weerstand van hogerhand tegen deze investeringen te voorkomen, is het belangrijk de positieve effecten bekend te maken. Positieve effecten zijn onder andere besparingen op recruitment, hogere tevredenheid van medewerkers (waardoor het ziekteverzuim daalt) en minder mensen die uiteindelijk het bedrijf verlaten. Deze factoren verhogen de omzet per medewerker.

zorg voor een open klimaat

Niet iedereen voelt het aan als toegelaten om intern te solliciteren of de wens om bij te leren te kennen te geven. Mensen kunnen ook weerstand voelen omdat ze schrik hebben voor afwijzing of negatieve reacties van collega’s. Door de dialoog aan te gaan en open te communiceren over interne carrièremogelijkheden, kun je dit soort reacties vermijden. Breng daarom interne carrièremogelijkheden regelmatig ter sprake tijdens assessments, feedback-, en functioneringsgesprekken.

communiceer

Als er te weinig wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden voor job crafting of interne mobiliteit, verdwijnen deze aspecten uiteindelijk in de drukte van het dagelijkse reilen en zeilen. Hou die topics levend door ze af en toe ter sprake te brengen, gebruik de interne communicatiekanalen: de babbel tijdens de koffiebreak zowel als de interne nieuwsbrief. Ook voor de werknemers zelfs zijn dit vaak ideale momenten om de eerste interesse inzake verandering en groei te kennen te geven.

promoot het vertrouwen

Als je er op toeziet dat managers niet vanuit terughoudendheid maar vanuit vertrouwen opereren stimuleer je hun enthousiasme om nieuwe ervaringen toe te laten.

Leidinggevenden willen ‘hun’ beste medewerkers niet verliezen aan een andere afdeling. Je kan het vertrouwen aanwakkeren in het feit dat iedereen de beste oplossingen krijgt aangereikt en zelf ook voorstellen mag formuleren, door iedereen te betrekken bij het beslissingsproces. Als je een medewerker de kans wil geven op een andere dienst te gaan werken, zorg dan voor een even competente vervanger.

geef de aanzet

Het kost tijd voordat medewerkers zelf actief aan de slag gaan met job crafting of interne mobiliteit. Door bijvoorbeeld programma's met betrekking tot taak- en functieroulatie te ontwikkelen, interne stages te organiseren en loopbaanbegeleiding voor te stellen, kan de zaakvoerder of Human Capital verantwoordelijke het volledige team enthousiasmeren.

deel je eigen verhaal

Een beter voorbeeld dan een zaakvoerder die zelf op de werkvloer is begonnen, is er niet. In de kleinere ondernemingen binnen de audiovisuele sector is dit ook veelal het geval. Gebruik die troef als jouw CEO een dergelijk profiel heeft, of deel je eigen verhalen. Verlies ook de rest van het management team niet uit het oog. Geef iedereen de kans over de verschillende fasen van hun eigen carrière te vertellen. Laat tenslotte medewerkers ook inspireren tijdens netwerkingsmomenten met andere spelers uit de sector. Een mediarte mediacafé biedt hiertoe een uitstekende gelegenheid.

Kom inspiratie opdoen tijdens ons eerstvolgend mediacafé!

Op donderdag 13 december om 17u, verwelkomen mediarte en Option Media je graag op het 3e netwerkmoment

Wil je je doorgroeimogelijkheden een boost geven?

Kijk welke opleidingen jouw profiel kunnen versterken


Ook interessant voor jou