Tool - Het Levenswiel om je carrière te evalueren

levenswiel

Er zijn verschillende technieken die je kan gebruiken om je persoonlijke en professionele leven te inventariseren. Het Levenswiel heeft het voordeel dat het zeer eenvoudig maar toch efficiënt is. Dit instrument is welbekend bij loopbaancoaches. Het beoordeelt hoeveel van je middelen, zoals tijd, aandacht of energie, je besteedt aan elk gebied van je leven. Je kan gemakkelijk zien in welke richting de grafiek groeit en je afvragen of dat overeenstemt met je waarden en streefdoelen.

Na een kleine analyse kan je je energie steken waar het voor jou van belang is en zo je ontplooiing aanzienlijk vergroten. 

Om deze oefening te maken, kan je dit sjabloon afdrukken.

De stappen van de oefening

bullet 1
1

Neem een blad en teken een cirkel. Trek vanuit het middelpunt van de cirkel net zoveel lijnen als er gebieden zijn om uit te kiezen. Teken op één of elke halve diagonaal een schaal van 1 tot 10, uitgaande van het midden naar buiten.

Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden:

 • Familie
 • Vriendschap
 • Sociaal leven
 • Liefde
 • Carrière
 • Werk
 • Financiën
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Spiritualiteit
 • Studies
 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Sport
 • Bijdrage aan de wereld
 • Vrije tijd
 • Zelfbeeld
bullet 2
2

Geef voor elk aspect, d.w.z. voor elk aspect van de cirkel, met een kruisje aan in hoeverre je tevreden bent.

Je kan de cirkel ook hier downloaden.

bullet 3
3

Geef voor elk aspect, d.w.z. voor elk aspect van de cirkel, met een kruisje aan in hoeverre je tevreden bent.

1 betekent dat je helemaal niet tevreden bent en 10 betekent dat je heel erg tevreden bent.

dotted
bullet 4
4

Verbind de stippen met elkaar om een "spinnenweb" of "radar" te vormen.

Het is dan mogelijk om de tevredenheid die je hebt met je leven in het algemeen maar ook per specifiek gebied te visualiseren.

connected
bullet 5
5

Rangschik vervolgens elk aspect in volgorde van minder naar meer belangrijk.

Dit zal je helpen om prioriteiten te stellen voor de te ondernemen acties, rekening houdend met het persoonlijke belang van elk aspect.

finished

Hoe analyseer je het wiel?

Deze oefening zet je aan om na te denken over hoe tevreden je momenteel bent met je leven.

Bijvoorbeeld:

 • Als je op alle vlakken tevreden bent van je leven, krijg je een zeer breed vlak, met een score van bijna 10 op alle gebieden. 
 • Een evenwichtig leven wordt voorgesteld door een vlak met gelijkaardige scores op alle gebieden.
 • Je kunt jezelf dan vragen stellen door je levenspad te observeren:
 • Wat de lagere scores betreft, zijn deze scores erg laag? Zo ja, wat is de reden? Verhinderen deze gebieden je te ontwikkelen omdat je er geen aandacht aan besteed hebt of er niet voor gezorgd hebt ze te ontwikkelen?
 • Zijn de gebieden waaraan je de meeste energie en tijd besteedt de gebieden die voor jou de hoogste prioriteit hebben?
 • Op welk gebied zou je inspanningen willen leveren, energie en tijd willen besteden om je leven te verbeteren?
 • Welk gebied zou het gemakkelijkst te verbeteren zijn en zou je de meeste voldoening geven?
 • Wat vind je van je wiel? Ben je tevreden?
 • Heb je, bewust of onbewust, bepaalde aspecten van je leven verwaarloosd?

Deze oefening zal je helpen om te bepalen op welke gebieden je je wilt concentreren. Als hobby's bijvoorbeeld laag scoren en van weinig belang zijn, is het misschien niet nodig om dit gebied prioriteit te geven. Als het echter een belangrijk gebied voor jou is, wordt het de moeite waard om na te denken over het nemen van maatregelen om dit gebied van je leven te verbeteren.

Kom in actie!

Op basis daarvan kan je de verbeterpunten die voor jou belangrijk zijn identificeren en je prioriteiten stellen. Het opstellen van een actieplan wordt dan gemakkelijker.

Als dit actieplan is uitgevoerd, is het leuk om een nieuw wiel te maken met hetzelfde proces en in een andere kleur. Door de twee vlakken te vergelijken (die van vóór en die van na het actieplan), kan je meten hoeveel voldoening je voelt na het bereiken van de verschillende gewenste veranderingen.


Ook interessant voor jou