Sectoraal Akkoord 2019-2020

Sectoraal Akkoord 2019-2020

Op 13 december 2019 sloten de sociale partners een sectoraal akkoord voor de periode 2019-2020. In de akkoord werden de volgende afspraken gemaakt:

 1. Verhoging van de minimumbarema's vanaf 1 februari 2020 met 1,1%
   
 2. Verhoging van de reële lonen vanaf 1 februari 2020 met 34,25 euro(*)

  (*) Let op: er dient geen loonsverhoging toegekend te worden indien er sinds 1 januari 2019 reeds een verhoging toegekend geweest is, die minimaal overeenkomt met het budget dat in de cao bepaald is.

  Dezelfde verhoging kan ook toegekend worden in een ander koopkracht voordeel.

  Om te berekenen welke werknemers op 1 februari een verhoging krijgen en hoeveel die verhoging bedraagt, moeten de werkgevers de volgende berekening maken:

  Op 1 december 2019 wordt een budget vastgelegd voor de verhoging van de effectieve lonen. Dit budget wordt omgezet overeenkomstig onderstaand mechanisme:  

  (A) Eerste berekening
  Op 1 december 2019 wordt binnen de onderneming een budget berekend op basis van 34,25 euro bruto x 13,92 vermenigvuldigd met het aantal voltijdse equivalenten met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

  (B) Tweede berekening
  De recurrente koopkrachtvoordelen binnen de onderneming toegekend tussen 1 januari 2019 en 31 januari 2020, evenwel inbegrepen de verhoging van de minimumbarema's dat in werking treedt op 1 februari 2020, worden op basis van hun overeenstemmend jaarbedrag afgetrokken van dit budget.  

  (C) Derde berekening
  Het saldo van dit budget wordt gedeeld door 13,92 en opnieuw gedeeld door het aantal voltijdse equivalenten die overeenkomstig de berekening van vorig lid, nog geen koopkrachtvoordeel van minstens 34,25 eur bruto per maand ontvangen hebben.  Dit bedrag wordt pro rata de prestaties van de werknemer op 1 februari 2020 toegekend als individuele bruto loonsverhoging. 

  Indien de toepassing van deze berekening niet leidt tot een bruto loonsverhoging op 1 februari 2020 van 34,25 eur op voltijdse basis, zal de onderneming de wijze van toepassen van het budget melden aan info@mediarte.be vóór 31/03/2020. 

 3. Opmaken van een nieuwe functiebeschrijving van kabelsleper en gofer/runner, ten laatste voor 1 juli 2020

  Deze functies zullen worden ingeschaald in een nieuwe loonschaal, die de huidige klasse 1 voorafgaat.
   
 4. Werknemers die in dienst waren op 31 december 2018 en bij hun inschaling een fictieve bijkomende baremieke anciënniteit verwierven, zullen bij een promotie vanaf 1 februari 2020 opnieuw worden ingeschaald op basis van hun reële anciënniteit in het barema. 

  Dergelijke promotie kan nooit leiden tot enige loonsdaling.
Download Loonbarema's van toepassing vanaf 1 februari 2020
PDF - 48.29KB
Download CAO Sectoraal Akkoord 2019-2020
PDF - 92.41KB

Ook interessant voor jou