Leiding geven, hoe doe je dat?

leidinggeven

Je medewerker ruimte geven is niet hetzelfde als loslaten, het is enkel op een andere manier de controle vasthouden

Als je een groep zakenmensen vraagt wat goed leiderschap inhoudt krijg je wellicht een waaier aan antwoorden. Als je dan vraagt wat het doel is van een efficiënt leiderschap is er hoogstwaarschijnlijk maar één dat door iedereen wordt onderschreven: resultaten boeken.

Ondanks de ganse industrie die rond het thema leiding geven en effectief leiderschap in het leven is geroepen blijkt het geen evidentie. Het ontbreekt veel managers nog steeds aan de juiste skills-set om efficiënt en inspirerend leiding te geven.

Manage things, lead people

De rol van de leidinggevende verandert mee met de veranderende tijden.

In de huidige complexe bedrijfsomgevingen maken ook visie, charisma, commando en controle nog deel uit van het leiderschapsmodel. Deze modernere structuren vragen van het management echter meer dan enkel die componenten. Ook in de audiovisuele sector, waar evoluties nog meer uitgesproken en vaker onvoorspelbaar zijn. Onderzoek naar effectiviteit in leidinggeven toont aan dat de meest productieve, de meest geapprecieerde managers ook de persoonlijkheden, waarden, opvattingen en emoties van hun medewerkers goed begrijpen.

Maar het is niet zo dat er slechts één enkele juiste manier van leidinggeven is. Een succesvol leider zal zich een mix van leiderschapsstijlen* eigen hebben gemaakt, en die op gepaste momenten in verschillende combinaties toepassen.

Coachend leiderschap

Eén leiderschapsstijl is het coachend leidinggeven. Dit houdt in dat je niet alleen manager bent; maar dat je ook de zorg voor de ontwikkeling van je medewerkers ter harte neemt.

Communicatief sterk zijn blijkt hierin een heel belangrijke factor. Een leiderschapsstijl waarbij de manager op een cognitieve en emotioneel intelligente manier informatie verzamelt en verstrekt wordt gewaardeerd.

Hoe profileert een succesvol, coachend leider zich?

Een emotioneel intelligente, coachende manager:

  • zorgt ervoor dat functies duidelijk omschreven zijn en dat iedere medewerker precies weet wat zijn of haar rol is binnen de groep en het bedrijf.
  • geeft duidelijk aan welke de doelstelling is van het bedrijf en communiceert wijzigingen zo snel mogelijk – onwetendheid over nieuwe ontwikkelingen binnen een bedrijf zorgen enkel voor speculaties en beweringen die een eigen (vaak onnodig negatief) kader scheppen.
  • laat de medewerkers toe zichzelf te organiseren en weerhoudt zich van constante controle. Constante druk en onnodige evaluatie wordt immers steeds weer als demotiverend ervaren. Je medewerker ruimte geven is niet hetzelfde als loslaten, het is enkel op een andere manier de controle vasthouden.
  • geeft vertrouwen en promoot zelfvertrouwen. Hij/zij kan ook op een empatische manier kritiek communiceren.
  • ontwikkelt duidelijke en eenvoudige regels om de geleverde inspanningen te begrenzen en de uitvoering van gemaakte plannen te bespoedigen.
  • denkt systematisch en praktisch, is visionair en inspirerend.
  • observeert, luistert en adviseert
  • neemt ter gepaste tijde zonder terughoudendheid de finale beslissingen
  • herkent patronen en ziet verbanden tussen de input van de individuele medewerkers en bouwt daarmee een collectieve intelligentie uit
  • faciliteert de communicatie en cultiveert harmonie in de werkplaats

* dwingend, gezaghebbend, affiliatief, democratisch, toonaangevend en coachend, volgens Goleman (Leadership That Gets Results)

Opleiding?

Ben je werkzaam in de audiovisuele sector, en wil je graag leren wat coachend leidinggeven in de praktijk betekent, dan kan je bij mediarte terecht voor een opleiding ‘train de trainer’.

 


Ook interessant voor jou