Coachend leidinggeven

Coachend leiderschap is het nieuwe leiderschap. Dat houdt in dat je als leidinggevende niet uitsluitend controleert, maar eerder ondersteunend of coachend te werk gaat en kijkt naar de resultaten die iemand behaalt. Hoe die resultaten precies tot stand zijn gekomen -bijvoorbeeld waar en op welke uren iemand aan het werk is geweest- is dan van ondergeschikt belang.

Maar hoe zorg je dat medewerkers zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen zonder dat de boel in de soep draait? Wanneer je coachingtechnieken gebruikt in gesprekken met medewerkers, kom je alvast een heel eind. Omdat medewerkers dan aangemoedigd worden om na te denken over hun acties en op die manier ook meer leren.

Prestaties en ontwikkeling

Bij coaching worden mensen begeleid om te leren en op die manier tot betere prestaties te komen terwijl leidinggeven vooral draait om doelen en resultaten. Coachend leidinggeven combineert beiden waardoor prestaties én ontwikkeling voorop staan. Werknemers worden op die manier geprikkeld en tot nadenken aangezet waardoor ze in actie zullen komen en nieuwe uitdagingen willen aangaan. Een heel ander verhaal dus dan puur instructies geven en verwachten dat deze klakkeloos worden uitgevoerd.

Leidinggeven

Wat maakt coachend leidinggeven effectief?

1. Stel duidelijke leerdoelen

Leidinggevende en medewerker bepalen samen het doel en maken daar afspraken rond.

2. Zorg dat het klikt

Leidinggevende en medewerker hebben vertrouwen in elkaar en respecteren elkaar. Ze zien beiden de meerwaarde van de ander.

3. Lang leve regelmaat en structuur

Door regelmatige bijeenkomsten wordt het rendement van de coaching vergroot. Tijdens een bijeenkomst kan worden teruggekoppeld en kunnen vervolgacties worden besproken.

4. Een veilig leerklimaat

Het is niet ondenkbaar dat bij coaching ook persoonlijke thema’s aan bod komen. Zorg dat deze in een sfeer van veiligheid en vertrouwen worden besproken.

5. Vraag door

Een coach geeft geen instructies noch dwingende adviezen. Wel vraagt een coach door waardoor de medewerker wordt gestimuleerd om oplossingen te zoeken.

6. Verlies het resultaat niet uit het oog

Wat wordt er gedaan met de nieuwe inzichten in de (werk)praktijk? Coaching is namelijk niet het doel, maar het middel om tot betere resultaten te komen.

Wanneer er weinig onderling vertrouwen is, je het nut van het voeren van gesprekken niet inziet, luisteren je ding niet is of je geen behoefte hebt aan reflectie, zal coaching niet werken. Mocht het toch nodig zijn om met een medewerker verder op bepaalde onderwerpen in te gaan, dan kan een (tijdelijke) externe coach een mogelijke oplossing bieden.

Bron: goc.nl


Ook interessant voor jou