FeWeb verwelkomt influencers en content creators

Influenceur Feweb

Influencers en content creators behoren tot het eco-systeem van FeWeb, de beroepsvereniging van digitale professionals, agencies en dienstverleners. Dat is de reden waarom FeWeb meewerkte aan een oplossing voor het thuisadres-probleem in samenwerking met Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker en Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. Influencers en content creators met een ondernemingsnummer kunnen zich aansluiten bij FeWeb en zich officieel kunnen vestigen in het bedrijvencentrum van FeWeb in Gent.  

Verplicht adres vermelden op social

Naar aanleiding van een controle door de Economische Inspectie van de FOD Economie, kregen influencers te horen dat ze hun vestigingsadres moeten vermelden in hun social media accounts. Dit geldt trouwens voor alle bedrijven die online zakendoen, niet enkel voor influencers. Maar voor influencers stelt dit wel een probleem omdat dit werkadres in de meeste gevallen ook hun thuisadres is. Dat maakt hen te bereikbaar voor de vele volgers wat tot privacy problemen kan leiden.

Bedrijvencentrum als oplossing

Een praktische en haalbare oplossing bleek er in te bestaan dat influencers en content creators hun maatschappelijke zetel naar het bedrijvencentrum van FeWeb verplaatsen. FeWeb heeft ondertussen een officiële aanvraag ingediend bij de FOD Economie om hiervoor een erkenning te krijgen.

Belangen verdedigd én adresprobleem opgelost

"Door influencers en content creators nu bij FeWeb te verwelkomen, lossen we niet alleen het thuisadres-probleem op maar verenigen we hen zodat ook zij een stem krijgen in het debat," aldus Patrick Marck, directeur van FeWeb. "Content creators en influencers zijn digitale professionals die we kunnen helpen bij het digitaal ondernemen, bij het verdedigen van hun belangen maar ook met kennisdeling en opleidingen."

Als beroepsvereniging voor de digitale sector werkt FeWeb al enkele jaren rond Influencer Marketing. FeWeb was één van de organisaties die protesteerden tegen de eenzijdig gepubliceerde aanbevelingen van de Economische Inspectie in 2018. Samen met het Communicatiecentrum werkte FeWeb sectorgedragen Influencer Marketing Guidelines uit. Deze Guidelines werden afgelopen jaar vernieuwd na maanden onderhandelen. Dit zorgde er voor dat zowel de Guidelines van de sector, als het Digital Content Protocol van de Vlaamse Regulator voor de Media en interpretatie van de FOD Economie gestroomlijnd geraakte. Ook in de komende maanden verwacht FeWeb nog nieuwe wetgevende initiatieven, bijvoorbeeld over de status van de minderjarige influencers. 

Volgende stappen

Op dit moment kunnen de content creators en influencers met een ondernemingsnummer zich reeds aansluiten bij FeWeb. Eens de erkenning als bedrijvencentrum rond is, kan FeWeb starten met het aanbieden van de vestigingsplaats.

We willen digital agencies en professionals rond content & influencer marketing samenbrengen. Als klankbord voor nieuwe regelgeving, maar ook te netwerken, kennis te delen, te inspireren via MeetUps en opleidingen, etc

GO

Heb je interesse om dit platform mee vorm te geven?
Geef ons een seintje en meld je aan!


Ook interessant voor jou