Op zoek naar financiële steun voor je onderneming?

Heading Vlaamse premies

Via het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen voorziet de Vlaamse Regering een aantal steunmaatregelen voor kleine en middelgrote organisaties. Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien op het Vlaams Opleidingsverlof.

5 miljoen euro voor Media ICON-projecten

De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro vrij voor projecten vanuit grote en kleine mediabedrijven, technologische toeleveranciers aan de mediasector, contentleveranciers, productiehuizen en telecomoperatoren. De uitrol hiervan zal gebeuren als uitbreiding op het bestaande imec.icon onderzoeksprogramma. 

De middelen zullen worden gespreid over 2 oproepen (met deadlines op respectievelijk 16 november 2021 en 26 april 2022)

Volgende thematieken komen aan bod:

  • Het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent 
  • technologie en digitale tools om de efficiëntie of kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen
  • Mediaplatformen van de toekomst
  • Projecten om desinformatie te bestrijden

Meer informatie op: www.imec-int.com/en/icon

Cybersecurity verbetertrajecten

Ben je van plan om met jouw onderneming een stap vooruit te zetten inzake cyberveiligheid? Dan zijn de cybersecurity verbetertrajecten misschien iets voor jou. 

Met het aanbod binnen de cybersecurity verbetertrajecten geeft de Vlaamse overheid immers steun voor het inkopen van extern advies en begeleiding die je nodig hebt om een succesvolle groei te maken in de cybersecurity maturiteit van jouw bedrijf. Je werkt hiervoor samen met één van de negen geselecteerde dienstverleners.

VLAIO voorziet 45% steun op trajecten tussen de € 15.000 en € 50.000 (excl. btw)
Meer informatie op: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/cybersecurity-verbetertrajecten

KMO-groeisubsidie

Jouw onderneming komt in aanmerking als je advies wil inkopen of personeel wil aanwerven voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een van de volgende 4 thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie, of duurzaam en circulair ondernemen. 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. De derde en laatste oproep van 2021 wordt geopend op 1 november en afgesloten op 31 december. Dit voor max. € 50.000 subsidie per groeitraject.

Meer informatie op: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Vraag Vlaamse premies

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via vicky.vanbellingen@mediarte.be!

Steun aan filmproducties

Via Screen Flanders verstrekt Agentschap Innoveren & Ondernemen maximum € 400.000 steun aan audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. De steun wordt toegekend via een oproepprocedure.

Meer informatie op: www.screenflanders.be

Vlaams Opleidingsverlof 

In schooljaar 2021-2022 kunnen werknemers extra VOV-uren krijgen als zij zowel een opleiding volgen die de werkgever voorstelde, als een andere opleiding die zij zelf kozen.

Zodra een werknemer minstens twee verschillende opleidingen volgt, waarvan minstens één op eigen initiatief en minstens één op initiatief van de werkgever, is er sprake van het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’: het persoonlijk maximum van de werknemer wordt dan verdubbeld.

Een werknemer kan in schooljaar 2021-2022 dus recht hebben op een verdubbeling van het persoonlijk maximum, maar het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden. Er is één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde (maximum 125 uur) en één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos (maximum 125 uur).

Deze maatregel kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.

Meer informatie op: www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie

Ben je op zoek naar een specifieke opleiding op basis van een functie of competentie die je wil ontwikkelen?

Vul dan je competentiescan in en wij bieden een opleidingsplan op maat!


Ook interessant voor jou