MyTrustO: neutrale schuldbegeleiding

mytrusto

Neutrale, ethisch verantwoorde schuldbegeleiding

Steeds meer gezinnen en ondernemers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door invorderingskosten, gerechtskosten, …

De klassieke invorderings- en incassowereld biedt weinig perspectief: noch voor de bedrijven die vaak hun centen nooit of slechts ten dele terugzien, noch voor de schuldenaar in kwestie die steeds dieper in de armoede duikt.

MyTrustO is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief. We hopen dat steeds meer bedrijven deze vorm van ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’ toepassen.

Meer weten over MyTrustO?


Ook interessant voor jou