Winwinlening steeds populairder

© winwinner

Wat is de winwinlening?

Met de winwinlening moedigen we particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van € 200.000 winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever. De lening moet worden opgesteld in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn op de website www.pmvz.eu/winwinlening.

Steeds populairder

Vorig jaar werden 2.555 Winwinleningen geregistreerd. Dat is een stijging met 20% t.o.v. 2016 toen er 2.127 werden geregistreerd.

  • Het gemiddelde ontleende bedrag door eenzelfde kredietnemer bedroeg 42.626,85 euro. De mediaan bedroeg 34.000 euro.
  • Het gemiddelde toegekend bedrag door eenzelfde kredietgever bedroeg 28.178,40 euro. De mediaan bedroeg 25.000 euro.

Voor wie?

Alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

Voor wat?

De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige.

Kenmerken?

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen.

De rentevoet voor 2018 bedraagt maximum 2% en minimum 1%.

Meer weten over de winwinlening?


Ook interessant voor jou