5 tips voor goede contracten

Cultuurloket
@Cultuurloket

Als teaser voor de workshop "Van overeenkomen naar overeenkomst" formuleerde Kristof Neefs (INTEO), advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht,  vijf essentiële tips bij het maken, lezen en onderhandelen van een contract.

Een goed contract is bij creatieve freelancers niet de eerste prioriteit. Gelukkig maar. Toch kunnen duidelijke afspraken waarde brengen voor jezelf en je klant. Hieronder vind je enkele praktijkgerichte tips voor goede contracten.

  • E-mails en mondelinge afspraken zijn ook contracten

Bij ‘contract’ denken veel mensen aan een tekst met lange clausules die door de twee partijen werd ondertekend. Dat is niet noodzakelijk het geval. Ook een akkoord per e-mail of zelfs mondelinge afspraken – als je die kan bewijzen – kunnen een juridisch bindende overeenkomst vormen. Verlies dat niet uit het oog. Soms is het zo dat partijen al aan de samenwerking beginnen vooraleer de afspraken op papier werden gezet. Als er nadien betwisting ontstaat, kunnen e-mails worden gebruikt om de verhouding tussen de partijen te interpreteren of vast te stellen.

  •  Lees en begrijp wat er staat

Contracten zijn jammer genoeg niet altijd de meest heldere teksten. Neem toch de tijd om te lezen wat er staat. Weet je niet wat een vrijwaringsverplichting inhoudt, of wat het verschil is tussen een resultaatsverbintenis en een inspanningsverbintenis? Als er woorden of uitdrukkingen worden gebruikt die je niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking bij de klant of een juridisch adviseur.

  • Een contract moet de afspraken weergeven

Het gebeurt te regelmatig dat een schriftelijke contract verplichtingen bevat die niet eerder werden besproken. Dat betekent niet per se dat de ene partij de andere wil misleiden. Bij grotere ondernemingen zijn de personen die de afspraken maken en die het contract opstellen meestal niet dezelfde persoon. Toch is het belangrijk dat een contract zo veel mogelijk de effectieve afspraken reflecteert.

  • Let op met templates en standaardcontracten

Het is niet nodig om bij elke samenwerking het warm water opnieuw uit te vinden en een specifiek contract op te (laten) stellen. Een standaardcontract of een voorbeeld dat je op het internet hebt gevonden, is echter niet de meest geschikte oplossing. Precies omdat het standaardcontracten zijn, zijn deze documenten niet afgestemd op jouw activiteiten. Van teksten op het internet weet je niet door wie ze werden opgesteld, en of ze wel in orde zijn naar Belgisch recht.

  • Intellectuele eigendomsrechten

Klanten willen meestal de auteurs- en andere rechten op het werk dat je voor hen doet verwerven. Maak die overdracht afhankelijk van de betaling van alle facturen. Beperk de overdracht ook tot wat specifiek voor de klant werd gemaakt. Zo wordt je niet juridisch gehinderd in activiteiten voor andere klanten. Bekijk ook met je boekhouder of je deze post niet beter afzonderlijk factureert, zodat je nuttig gebruik kan maken van de gunstige fiscale regeling voor auteursrechten en naburige rechten.

Workshop “Van overeenkomen naar overeenkomst”

Meer weten over contracteren? Schrijf je dan snel in voor één van de laatste plaatsen voor de workshop van Cultuurloket op 7 mei te Brussel.


Ook interessant voor jou