CAO Penibiliteitsfonds

peni nl

Doel 

De oprichting van een Penibiliteitsfonds heeft tot doel om op sectoraal niveau maatregelen uit te werken die de werkdruk verminderen en de zwaarte van beroepen verlichten (preventieve aanpak) op sector- of ondernemingsniveau (in het bijzonder binnen kleine of middelgrote ondernemingen).

Financiering

De financiering van dit Penibiliteitsfonds gebeurt door de instelling van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt vastgelegd op 0,04% vanaf 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2024 wordt de bijdrage vastgelegd op 0,02%.

Deze bijdragen worden berekend op basis van het volledige loon van de werknemers.

Duurtijd

De huidige arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2024 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Download CAO Penibiliteitsfonds
PDF - 61.67KB

Ook interessant voor jou