Gemeenschappelijke verklaring PsC 303.01

verklaring

De sociale partners in paritair subcomité 303.01 nemen een gezamenlijke verklaring aan over het sociaal overleg in de subsector voor de filmproductie. 

De sociale partners in paritair subcomité 303.01 stellen het debat over de toepassing van de loonmarge vandaag uit. In september 2022 gaan de sociale partners na of de sector voldoende hernomen heeft na de covid-crisis. Op basis van criteria, die worden overeengekomen onder de partijen, bepalen de partijen of de sector voldoende heeft hernomen. Indien de sector voldoende heeft hernomen werken de sociale partners een akkoord uit over de beschikbare loonmarge op de lonen en barema’s. 

In voorbereiding van de volgende sectorale onderhandelingen starten de sociale partners een traject ter evaluatie van de sectorale afspraken met betrekking tot de flexibiliteit. De sociale partners maken een gezamenlijke analyse van de huidige afspraken en wijzen mankementen of onevenwichten aan. De sociale partners doen een gezamenlijke bevraging van de werknemers in de sector. Op basis van de analyse en de resultaten van de bevraging gaan de sociale partners in overleg om de CAO’s aan te passen waar bijsturingen zich zouden opdringen.

De sociale partners zetten het overleg verder om de ontbrekende functies toe te voegen aan de sectorale functieclassificatie. In dat kader spreken de sociale partners af om een functieclassificatie uit te werken op basis van een analytische methodiek op basis van goed onderbouwde criteria. Waar mogelijk worden de referentiefuncties afgestemd op de functieclassificatie van het paritair comité 227. mediarte onderzoekt welke nieuwe functie-omschrijvingen nodig hebben zijn voor de functieclassificatie in PsC 303.01 en welke referentiefuncties uit de functieclassificatie van PC 227 we kunnen overnemen.


Ook interessant voor jou