Vakbondsafvaardiging in de filmsector

vakbond

Als de productieploeg uit minimum 20 technici bestaat, moeten de producenten de voorzitter van het paritair subcomité en de representatieve werknemersorganisaties (adres van deze organisaties om aan de patroon organisaties mee te delen) op de hoogte brengen van elke filmproductie en dit minstens 15 werkdagen na de eerste opnamedag. Tegelijk wordt de namenlijst van de personeelsleden, die op dat moment in dienst zijn, overgemaakt zodat de representatieve werknemersorganisaties een vakbondsafvaardiging kunnen installeren.

De vakbondsafvaardiging bestaat uit maximum 2 afgevaardigden per onderneming, gekozen onder personeelsleden. De representatieve werknemersorganisaties stellen de vakbondsafgevaardigden per aangetekend schrijven, voor akkoord, voor aan de producent. De producent heeft 24u voor het al dan niet ratificeren van het voorstel.

Indien er geen vakbondsafvaardiging wordt geïnstalleerd, verdedigen de bestendigen de belangen van de werknemers.

Het statuut van de vakbondsafvaardiging wordt geregeld overeenkomstig CAO n°5 van 24 mei 1971.

Download CAO mbt Vakbondsafvaardiging in de filmsector
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou