Protocolakkoord sectoronderhandelingen PsC 303.01

.

In het kader van de sectoronderhandelingen voor de periode 2023-2024 hebben de sociale partners van PsC 303.01 een protocolakkoord bereikt:

Koopkracht

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie biedt de mogelijkheid aan ondernemingen om een koopkrachtpremie toe te passen. De sociale partners (de werkgeversorganisaties UPFF en VOFTP) en de werknemersorganisaties ACLVB, ACV Puls, ACOD-CGSP, BBTK-SETCa, CNE et CSC-Transcom) bevelen de ondernemingen aan om hun werknemers in 2023 een éénmalige koopkrachtpremie toe te kennen wanneer goede resultaten zijn behaald. 

Flexibiliteit

In voorbereiding van de volgende sectorale onderhandelingen, wanneer er in principe terug een loonmarge ter beschikking staat van de sectoren, starten de sociale partners een traject ter evaluatie van de sectorale afspraken met betrekking tot de flexibiliteit. De sociale partners maken een gezamenlijke analyse van de huidige afspraken en wijzen mankementen of onevenwichten aan. De sociale partners doen een gezamenlijke bevraging van de werknemers in de sector. Op basis van de analyse en de resultaten van de bevraging gaan de sociale partners in overleg om de CAO’s aan te passen waar bijsturingen zich zouden opdringen.

Vorming

In de CAO Vorming 2024 en volgende zetten sociale partners een eerste stap om aan de wettelijk vooropgestelde doelstelling te voldoen en op die manier elke werknemer de mogelijkheid te geven vorming te genieten gedurende de arbeidstijd in het kader van de uitvoering van het werk of van de doelstellingen van de onderneming

De sociale partners zijn akkoord om, in toepassing van het artikel 9 van deze CAO van 25 september 2023, een patronale bijdrage van 0,20 % van de loonmassa te voorzien om de vormingsinspanningen te solidariseren.

Penibiliteitsfonds

De oprichting van het Penibiliteitsfonds heeft tot doel om op sectoraal niveau maatregelen uit te werken die de werkdruk verminderen en de zwaarte van beroepen verlichten (preventieve aanpak) op sector- of ondernemingsniveau (in het bijzonder binnen kleine of middelgrote ondernemingen).

De financiering van dit Penibiliteitsfonds gebeurt door de instelling van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt vastgelegd op 0,04% vanaf 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2024 wordt de bijdrage vastgelegd op 0,02%.


Ook interessant voor jou