Andere overeenkomsten in de filmsector

Naast loonafspraken, arbeidsregimes en functiebeschrijvingen werden er in PSC 303.01 ook afspraken gemaakt mbt ondersteuning van de risicogroepen, vorming, de syndicale delegatie enz.