Meldpunt oneigenlijke tewerkstelling

meldpunt

Het belang van duurzame werkgelegenheid voor de ontwikkeling van de filmsector werd op 15 december 2017 door de sociale partners van de filmsector bevestigd.  Gezien de specificiteit van de filmsector bevestigen zij tevens de nood aan flexibiliteit.  Zij stellen vast dat de noodzaak tot flexibiliteit, de aanwezigheid van talrijke kleine ondernemingen en de commerciële aanpak van partijen buiten de sector, maakt dat de sociale wetgeving niet steeds naar de letter of de geest wordt nageleefd, zonder dat dit de intentie is van de betrokken ondernemingen.

Om een concreet zicht te krijgen op de problematiek wordt door mediarte een meldpunt opgezet. Hier kunnen alle belanghebbenden, al dan niet anoniem, situaties melden die naar inschatting van de betrokkenen niet beantwoorden aan een duurzame tewerkstelling of waarbij zij zich vragen stellen van arbeidsrechtelijke aard.

Antwoorden en adviezen worden aan de betrokkenen geformuleerd onder de verantwoordelijkheid van het Uitvoerend Comité van mediarte.

Op het einde van een kalenderjaar zal mediarte aan het Paritair Comité een rapport bezorgen over de ontvangen meldingen en vragen. Dit rapport zal het uitgangspunt vormen voor een bespreking in het Paritair Comité over de sensibilseringsacties en/of de noodzaak voor andere initiatieven.

Wil je een geval van oneigenlijke tewerkstelling melden?

Download CAO Betreffende de bevordering van de duurzame tewerkstelling
PDF - 149.69KB

Ook interessant voor jou